SF kæmper stadig for at få stoppet byggerierne af de nye havbrug, som Regeringen vil give tilladelse til, og lokale SF’ere på Djursland og Samsø har netop fornyet klagen til EU, for at få EU’s hjælp til at stoppe dem.

Parallelt med dette har partiet indkaldt miljøministeren i samråd for at sikre tilsynet med de eksisterende havbrug i danske farvande. Det sker efter at Hjarnø havbrug i Horsens Fjord gentagne gange har overtrådt reglerne. Samrådet finder sted onsdag.

Trine Torp, miljø- og fiskeriordfører for SF, siger:

–        Vi kan ikke leve med at havbrugene bare kan slippe afsted med at overtræde lovgivningen, som vi for eksempel har set Hjarnø Havbrug gøre det i Horsens Fjord. Det har vidtrækkende konsekvenser for havmiljøet – ikke bare lige omkring det enkelte havbrug, men også for alle de områder, hvor forureningen flyder og svømmer hen.

SF vil have sikkerhed for at kommunerne har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at varetage tilsynsopgaven. Ikke bare kommunerne i Hedensted, som har tilsynspligten i forhold til Hjarnø havbrug, men også alle andre kommuner, som fører tilsyn med havbrug.

–         Vi er alvorligt bekymrede for, at de ikke magter den opgave, og derfor foreslår vi ministeren, at tilsynsopgaven i fremtiden placeres i en anden central enhed uden for kommunerne – det kan for eksempel være i miljøstyrelsen.

–        Så længe ministeren ikke vil lade andre overtage tilsynsopgaven, så må Ministeren sikre at kommunerne kan løfte opgaven og foretage hyppige tilsyn.

SF kæmper for, at havbrug helt skal forbydes i danske farvande, og at produktionen i stedet trækkes på land.

–          Havbrug ER en ulmende miljøkatastrofe. Det er der fuldstændig enighed om blandt eksperter. Og vi deler ikke Regeringens opfattelse af, at vores skrøbelige danske farvande kan holde til den belastning, som havbrugene vil udsætte vores hav for. Derfor skal havbrugene helt forbydes i fremtiden.

Lokale SF’ere har netop fornyet klagen til EU. Klagen blev ellers parkeret tidligt på sommeren, med en henvisning til, at den danske minister endnu ikke har udmøntet det falske begreb ’miljømæssigt råderum’ i konkrete bekendtgørelser.

Kirstine Bille – viceborgmester i Syddjurs kommune, og SFs kandidat til Europaparlamentet – siger:

–        Tilladelserne til havbrug vil blive givet uden at vi aner, hvad Regeringen mener med begrebet ’miljømæssigt råderum’ som Regeringen har opfundet til lejligheden. Vi er ikke i tvivl om, at begrebet er en omgåelse af de regler, vi har aftalt i EU. Derfor vil vi have EU til at stoppe havbrugene, indtil vi har fået klarhed over, om de holder sig inden for de fælles europæiske regler.

–         Vi opfordrer kommissionen til at forfølge sagen INDEN lovovertrædelselserne og miljøødelæggelserne begynder. Den danske Regering har opfundet begrebet ’miljømæssigt råderum’ og hverken begrebet eller råderummet findes. Når EU har taget stilling til det, så kan vi stoppe godkendelsen af havbrug allerede inden havbrugene bliver etableret, og ER begyndt at ødelægge vores havmiljø.