Visionen om et bedre liv for flere, er bærende for min politik
Et liv, hvor store og små fællesskaber trives og vokser og hvor alle har mulighed for at deltage. Et samfund, hvor de, der har mest, også bidrager mest. Et samfund, hvor vi løfter i flok og er der for hinanden. Et samfund, hvor der er tid til nærvær.

I mit arbejde som socialordfører og psykiatriordfører kæmper jeg bl.a. for de alt for mange børn, unge og voksne, der rammes af psykiske problemer pga. pres, høje forventninger og for lidt plads til tvivl og omveje. I SF mener vi, at der er brug for en RO-PÅ reform, som skal mindske stress og tidstyranni og fremme fordybelse og kvalitet.

Med 48 års livserfaring og gennem mit arbejde som psykolog ved jeg, hvad der skaber udvikling for mennesker. Jeg ved også, hvad der kan gøre os udsatte og hvad der kan hjælpe os tilbage på fode igen.

Vi skal tage ansvar for klima og miljø – både til vands og til lands
I mit virke som natur- og miljøordfører arbejder jeg bl.a. for at beskytte naturen – vi skal bremse tilbagegangen i dyre- og plantearter og i stedet udvikle naturen til at blive rigere, og vi skal sikre rent drikkevand til generationerne, der kommer. Vi er dybt afhængige af vores omgivelser, men de har også en værdi i sig selv – derfor giver jeg ansvaret for miljøet og klimaet høj prioritet i mit politiske arbejde.

Jeg mener, at kampen for klimaet, naturen og miljøer kræver ambitiøse mål, bedre genanvendelse af ressourcer og grøn omstilling af landbrug – nu!

Ønsket om forandringer er min politiske drivkraft
Politik er drømme omsat til konkrete muligheder i den virkelige verden. Politik er benhårdt arbejde, der kræver konstant balance mellem det ideelle og det opnåelige. Det ved jeg både fra mine kommunalpolitiske erfaringer og fra Folketinget.

Min politiske vision og drivkraft er båret af en rodfæstet ambition om et stærkere og mere lige samfund. Forandring er altid mulig, hvis den politiske vilje er der.