Del

Vigtigt at sociale indsatser bliver reddet på målstregen

21-11-2019

SF har med udmøntningen af den sociale reserve sikret fritidspas til udsatte børn, døgnåbent hos rådgivningen for selvmordstruede, Livslinjen, og fortsat støtte til en række organisationer, der arbejder med hjemløse, udsatte unge mm.

Trine Torp er glad for, at de vigtige tilbud overlever.

– Det har været vigtigt for SF at holde hånden under de indsatser og organisationer, som var kastet ud i usikkerhed, da satspuljen blev nedlagt. Organisationer, der gør en kæmpe forskel for udsatte mennesker i Danmark, siger Trine Torp, socialordfører for SF.

Aftalen betyder, at for eksempel Livslinjens natåbning ikke alene bliver reddet, men også udvidet, så der fremover er døgnåbent.

– Vi gør nu Livslinjen døgnåben, og det vil gøre en stor forskel for mennesker med selvmordstanker. Når man er så fortvivlet eller forpint af mørke tanker, skal man ikke være tvunget til at vente til klokken 11 næste dag for at få en at tale med. Derfor skal hjælpen ikke være afhængig af, hvornår telefonen er bemandet igen, siger Trine Torp.

Hun glæder sig også over, at hånden holdes under andre vigtige organisationer og gode indsatser som eksempelvis FBU (Forældre til anbragte børn), Projekt Unik – Børns Trivsel, Peer-Netværket Danmark, Idræt for sindet og Ombold.

Aftalen sikrer også, at kommunerne får større forpligtelse til at sørge for en ordentlig overgang til voksenlivet for unge med handicap, en styrket indsats på hjemløseområdet og bedre adgang til behandling af senfølger efter seksuelle overgreb.

– På trods af en meget begrænset reserve at forhandle om i år er jeg glad for, at det alligevel har været muligt ikke kun at holde hånden under indsatser, men også forbedre og udvikle dem, siger Trine Torp.

Det er vigtigt for SF, at reserven bliver brugt til udvikling i stedet for driftsstøtte. De varige indsatser skal over på finansloven, så deres tilbud til mennesker i udsathed bliver mere stabilt.

– Socialområdet skal ikke hele tiden leve fra hånden til munden, med uvished om projekterne også kan hjælpe vores udsatte borgere om et år eller to. Derfor er det godt, at aftalen indeholder en plan, der fremover skal sikre mere ro med varige bevillinger, mens der stadig skal være plads til udvikling, siger Trine Torp.