Del

Transport: CO2-udslip skal ned

08-10-2018

Der er brug for handling nu. Transportsektorens CO2-udslip kan ikke blot blive ved med at stige, hvis Danmark skal leve op til sine forpligtigelser i Parisaftalen om at nedbringe CO2-udslippet. Samtidig er der brug for at mindske både trængsel, luft- og støjforurening. Det kræver bl.a., at der bliver flere og bedre alternativer til bilen i form af kollektiv transport og cyklisme.

SF har tre konkrete forslag til, hvordan vi kommer igang:

  1. Markant grøn omlægning af beskatningen af personbiler, så benzin- og dieselbiler – bortset fra de allermest energieffektive – bliver dyrere, og elbiler bliver billigere. Både registreringsafgiften og firmabilbeskatningen skal lægges om efter dette princip. Muligheden for at lade elbiler op (næsten) uden afgift i forbindelse med erhverv skal forlænges. Der skal udbygges med hurtigladestandere. Supplerende skal elbiler kunne favoriseres i forbindelse med parkering og det skal være muligt at prøvekøre en elbil.
  1. De store byer skal være dieselfri senest i 2025. Udover at det betyder langt mindre luftforurening vil det fremme brugen af el-varebiler og el-lastbiler både i og udenfor de store byer. Bykommunerne skal med det samme have fri mulighed for at indføre skærpede miljøzoner.
  1. Alle biler som det offentlige ejer eller bruger fx gennem udliciterede opgaver skal være elektriske. For personbiler lægges om i 2019-2023; for rutebusser og andre tunge køretøjer skal omlægningen ske senest i takt med at der indgås nye kontrakter – og her skal gas fremstillet som vedvarende energi (grøn gas) også være en mulighedDer kan dog være enkelte anvendelser, hvor el eller grøn gas ikke er en realistisk løsning. Tilsvarende for færger og arbejdsmaskiner, og for mindst halvdelen af taxaerne.