Del

Stop krydstogtskibes massive forurening i vores havne

21-05-2019

En ny dansk rapport viser at et krydstogtskib, der ligger i en dansk havn, udleder samme mængde luftforurening som flere tusinde personbiler, der kører i byens gader.

På blot ti år er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget med 33%. Samtidig er antallet af passagerer steget med 126%.

Den voksende krydstogtindustri og den nye viden om skibenes forurening i havn kalder på skrappere krav fra EU. Ved at indføre ens krav på EU-niveau vil konkurrencehensyn ikke længere blokere for differentierede havneafgifter.

SF vil i Europa-Parlamentet kæmpe for at:

  • Pålægge alle havne i EU, der ønsker at modtage krydstogtskibe, at etablere landstrøm til skibene inden 2025
  • Pålægge krydstogtskibene at være emmissionsfri når de er i havn.
  • Hæve havneafgiften for krydstogtskibene – de øgede indtægter skal bruges til at finansiere lån til etablering af landstrømanlæg.
  • Kommissionen skal styrke den EU-lovgivning, der pålægger havne at etablere landstrømanlæg og lukke smuthuller.
  • Kommissionen skal lave en klar definition på en såkaldt krydstogthavn: F.eks. en havn der modtager mere end fem krydstogtskibe om året.