Del

Stop kommunelotteriet med ny handicapreform

12-11-2021

Mennesker med handicap render alt for ofte hovedet mod muren i mødet med systemet, og mange får ikke den hjælp, de har behov for. Nu vil SF reformere handicapområdet og løfte rettigheder og retssikkerhed.

Handicapområdet er i knæ efter årtiers besparelser, og både retssikkerhed og vilkår er under hårdt pres. Tal fra Bedre Psykiatri viser, at 7 ud af 10 personer, der er i kontakt med systemet, er utilfredse med kommunernes indsats. Så utilfredse, at hver fjerde må købe privat hjælp, fordi den støtte, de får gennem det offentlige, ikke er god nok.

Nu vil SF tage første skridt til en omfattende reform af handicapområdet.

– Som dansker regner du med, at velfærdssystemet griber dig, hvis du eksempelvis får et barn med handicap eller selv bliver syg. Men det er bare ikke altid virkeligheden. Systemet fungerer ganske enkelt ikke godt nok, og mange får ikke den hjælp, de har behov for, siger SF’s handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

Ifølge SF-ordføreren er en af de store udfordringer, at mulighederne for hjælp og støtte varierer voldsomt fra kommune til kommune. Det resulterer i et “kommunelotteri”, hvor mennesker med handicap står magtesløse, hvis de bosætter sig i en kommune, som ikke prioriterer området.

– Vi skal gøre op med kommunelotteriet og sikre, at du har nogle rettigheder, der gælder, uanset om du bor i Rebild eller Rudersdal. Alle med handicap skal have den hjælp og støtte, de har behov for, og det skal ikke være en kamp mod kommunen at få den hjælp, siger Charlotte Broman Mølbæk.

SF foreslår samtidig, at dele af handicapområdet flyttes fra kommunerne til regionerne, så man igen samler noget af den specialiserede viden på området, der gik tabt, da kommunerne overtog opgaven fra amterne. Og så skal de lange ventetider på hjælpemidler ned.

– Vi skal ud af starthullerne og handle nu. Andet kan vi ikke være bekendt. Folk bliver kastet rundt i systemet og må vente meget lang tid på hjælp. Vi skal løfte handicapområdet økonomisk, have rettet op på retssikkerheden, og vi skal sikre hjælp til dem, som har behov for den, siger Charlotte Broman Mølbæk.

SF vil afsætte 350 millioner kroner om året til området, og derudover skal der overflyttes midler til regionerne, i takt med at de overtager en del af ansvaret fra kommunerne.

Læs Altingets omtale af udspillet her (kræver abonnement).