Del

Stop for udvinding af ny olie og gas i Nordsøen

24-09-2019

SF siger nej til at fortsætte den 8. udbudsrunde, som vil fortsætte Danmarks olie- og gasudvinding helt frem til 2055 og appellerer nu til regeringen om at gøre det samme.

”Sammen med de andre partier bag forståelsespapiret har vi besluttet os for et ambitiøst klimamål: 70 procent reduktion af Danmarks klimagasser i 2030. Det er historisk. Det er hamrende ambitiøst. Men det kræver også, at vi tager omlægningen til ren energi seriøst,” siger SF’s klima- og energiordfører Signe Munk.

Hvis vi ikke dropper den 8. udbudsrunde, så kommer Danmark fortsat til at sælge retten til at udvinde olie i danske farvande. SF’s beslutning kommer dog ikke til at få betydning for de eksisterende tilladelser, som løber mange år frem.

”Vi synes ikke det er ansvarligt at give nye tilladelser, som løber fem år efter, at den forrige regering forpligtede Danmark på at være klimaneutral, og 15 år efter, at SF mener, at Danmark skal være fossilfrit. Det ville jo betyde, at vi efter 2050 ville eksportere al olien, så den kunne forurene i udlandet,” siger Signe Munk.

SF vil altså lukke for hanerne, men Signe Munk understreger, at det selvfølgelig ikke kommer til at ske fra den ene dag til den anden. For de eksisterende tilladelser løber mange år frem i tiden.

”Derfor kan vi ikke bare stoppe den nuværende udvinding fra den ene dag til den anden. Det vil koste penge, som finansierer vores velfærdssamfund og vores grønne omstilling. Og det vil give os en storm af erstatningssager på halsen. Værst af alt, så ville vi være tvunget til at importere den energi, vi jo stadig vil have brug for, fra Rusland og Mellemøsten. Det hjælper bestemt ikke klimaet, og gør bare Danmark mere afhængig af diktaturstater. Men vi skal i gang med at lukke hanerne. Det starter vi med nu ved at presse på for et stop for nye udvindingsområder på dansk jord. Og det kan forhåbentlig være med til, at andre lande følger trop,” siger Signe Munk.

SF retter sammen med Radikale Venstre en appel til regeringen om at afvise at fortsætte med den 8. udbudsrunde.