Del

Sjælsmark-rapport skriger på politisk handling

05-04-2019

Børn på Udrejsecenter Sjælsmark har svært ved at sove, har hyppige mareridt og spiser ofte for lidt, det fortæller en rapport fra Røde Kors. Samme rapport viser, at 61 % af børnene opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

“Vi vidste jo godt, det stod slemt til på Sjælsmark, men det her er jo groteske tal,” siger Pia Olsen Dyhr.

“Jeg håber godt nok ikke, at det er nået dertil, at de her forhold og konsekvenserne kan accepteres i Danmark. Jeg har ikke fantasi til at tro, at nogen minister kan leve med dette på deres vagt,” siger Pia Olsen Dyhr.

Barnets tarv er helt central for SF. Derfor indkalder partiet også udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i samråd. Hun må simpelthen se folkestyret i øjnene og stå på mål for, at børn mistrives i et så voldsomt omfang.

“Det er under ingen omstændigheder en holdbar løsning, som situationen er nu,” siger Pia Olsen Dyhr.

I denne uge havde SF et beslutningsforslag i Folketinget om at forbedre forholdene for børnene, der allerhelst, og som partiet også kæmper for, skal helt ud af Udrejsecenter Sjælsmark. Holger K. Nielsen kunne desværre ikke samle flertal for forslaget.

Røde Kors anbefalinger fra rapporten læner sig op ad, hvad SF har foreslået, og SF støtter derfor alle anbefalingerne. Det gælder vuggestue- og fritidstilbud, specialiseret børnehavetilbud, et styrket skoletilbud, lov til selv at lave mad og at enlige beboere ikke bor på centrene.