Del

SF præsenterer ambitiøs havplan sammen med Ø, R og Å

27-10-2023

Har du set Berlingskes billeder af Det Døde Hav?

Her mener vi ikke den velkendte saltvandssø i Jordandalen, men havet omkring Danmark.

For vores havbund minder mest af alt om en gold ørken blottet for liv. Det danske havmiljø gisper efter vejret og har bogstavelig talt brug for at få pusten igen. Derfor har SF i samarbejde med ”grøn blok” – Enhedslisten, Radikale og Alternativet – i dag meldt ud, at partierne ønsker en akutplan for havet:

”I alt for mange år har stærke landbrugsinteresser, slingrekurs fra skiftende regeringer og næsten blind tillid til frivillige aftaler forsinket den nødvendige handling. Som konsekvens heraf står vi i dag med massivt iltsvind i store dele af de danske farvande,” siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Som Danmarks originale miljøparti er det en kamp, SF har prioriteret i mange år. Derfor var SF hurtigt ude og kræve konkret handling, da Berlingskes reportage kom, men hvis det skal batte noget, må de grønne stemmer i Folketinget stå sammen.

Partierne foreslår blandt andet, at der indføres forbud mod at sprøjte og gødske i zoner omkring vandløb, større søer og kystområder. Ligesom der skal etableres krat, skov og minivådområder i randzoner.

104 ud af 109 kystvande har det skidt og får det næppe bedre frem mod 2027. Det bringer Danmark i konflikt med EU’s vandrammedirektiv – men det værste er, hvad det betyder for livet under havoverfladen.

DET FORESLÅR SF:

  • Der skal sættes et bindende mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027.
  • Der skal vedtages en ny samlet plan for kvælstofreduktioner, som tager afsæt i realistiske forventninger til, hvad der kan opnås via frivillige aftaler med landmændene.
  • Skovrejsning som aktivt middel til at begrænse udvaskning af kvælstof.
  • Der skal indføres forbud mod at sprøjte og gødske i zoner omkring alle åbne vandløb, større søer og tilsvarende for kystområder, samt afsætte midler til etablering af krat, skov og minivådområder i randzonerne.
  • Der skal indføres klimaafgift på alle lavbundsjorde med effekt allerede fra 2025.
  • Udtagningsindsatsen af lavbundsjorde skal styrkes ved at tilføre flere ressourcer til sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.
  • Der indføres et trawlfrit område i Bælthavet.
  • Biodiversitetsrådet styrkes.