Del

SF og S præsenterer national plan for naturen

23-05-2019

På Naturmødet i Hirtshals præsenterer SF og Socialdemokratiet en national plan, der skal sikre en mangfoldig natur for fremtiden. Planen lægger op til et samarbejde mellem landbrug, naturorganisationer og politikere, så vi hurtigst muligt kan få genoprettet naturen og sikre, at plante- og dyrearter ikke uddør.

SF og Socialdemokratiet har ønsket en naturplan indenfor den nye regerings første 100 dage, og vi arbejder sammen med de forskellige interessenter for at få den klar hurtigst muligt.

Vi skal have mere fredet og beskyttet natur i Danmark, der bl.a. skal sikre biologisk mangfoldighed; mere vild og sammenhængende natur, som ikke deles op af landbrug og motorveje; forbud mod sprøjtning og gødskning på vilde dyrs levesteder, og en bedre udnyttelse af jordarealer. Konkret skal Danmark bl.a. have 75.000 hektar urørt skov og 15 nye vilde naturparker.