Del

SF ønsker at investere mere i børn, ældre og klima

15-10-2023

Den politisk sæson er i gang, og SF spiller atter ud med eget finanslovsudspil, der er den retning, partiet helst ser, Danmark skal gå i.

 ”Der er visse gode takter i regeringens finanslovsforslag, men den ændrer ikke ved den massive underinvestering, der i mange år har været af vores velfærd. AE vurderer, at der mangler 23 milliarder kroner siden 2015. Derfor har vi i SF foreslået en akutplan på 2,4 milliarder kroner. I SF’s eget finanslovsudspil sætter vi fokus op at forbedre trivslen for vores børn og unge og kæmper for vores vand – både det vi drikker og vandmiljøet omkring os,” siger finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen.

Tre hovedpointer fra hele SF’s udspil er børns trivsel, ældrepleje og den grønne dagsorden. Det fulde udspil kan læses her.

Børns trivsel
Børneområdet har altid været en vigtig mærkesag for SF og er det stadig, for der er nok at tage fat på, når vi ser, hvor mange der mistrives. Vi brug for flere dygtige lærere og pædagoger, som kan møde børnene i øjenhøjde og skabe en god, lærerig og sjov skoledag. Det kræver ressourcer, og SF vil derfor årligt sætte en milliard af til folkeskolen – for gode intentioner skal bakkes op af et stabilt økonomisk fundament.

Ældre
Det afgørende for at skabe den gode oplevelse i ældreplejen er, at vores ældres hjem ikke bliver en banegård af nye ansigter, men kan åbne døren og blive mødt af et kendt ansigt. Det kræver ressourcer til mere personale på plejehjemmene og i ældreplejen generelt. En del af midlerne skal samtidig gå til indsatser på demensområdet.

Den grønne dagsorden
Den grønne dagsorden bliver kun vigtigere og vigtigere. Den Grønne Fonds mange penge skal ud at virke, og vi skal have en CO2-agift på landbruget her i efteråret for at rykke på klimadagsordenen. Toget og bussen skal gøres billigere for danskerne, og vi skal bevare forbindelser i områder, hvor det eneste alternativ ellers er bilen. På miljøområdet skal forureninger, vi desværre stadig ser flere og flere af, kortlægges og oprydning af disse igangsættes. Det er afgørende vigtigt, at vi med denne finanslov får sat ind og sikret vores drikkevand og et bedre havmiljø.

Regeringens finanslovsudspil er desværre både for lidt på det grønne og for uambitiøst for velfærden. Men SF kommer til at gå konstruktivt til forhandlingerne. Og fortsætter i øvrigt efterårets kamp for at sætte velfærd før skattelettelser, hvor der er behov for en redningskrans til kommuner og regioner.