Lokalpolitisk Gruppe

Maria Avnskjold
Anders Wolf Andresen
Bent Bjørn Roldgaard
Ester Høybye Frederiksen
Jasmin
Marie-Louise Jørgensen
Robin Seeberg
Sara Benzon
Katrine Høybye Frederiksen
Kristine Amalie Rostgård
Lene Jensen
Marion Edwards
Morten Høybye Frederiksen
Niels Ulsing
Niels Jensen-Storch
Pernille Blom Hermansen
Rasmus Henriksen
Robin Seeberg
Said Noor Nabil
Sofie Villadsen
Stine Roldgaard
Thomas Møller
Thomas Sørensen