SF’s byrådsmedlem er medlem af flere politiske udvalg:

  • Handicap, Social og Psykiatri, næstformand

  • Kultur, Fritid og Idræt, medlem

  • Børn og skole, medlem