Del

SF foreslår ovenpå prisstigninger milliard-hjælpepakke til borgere

07-04-2022

Den meget høje inflation i kølvandet på Ruslands invasion i Ukraine indebærer ikke kun prisstigninger på energi som gas og olie, men også på fødevarer som kød, smør, madolie og mælk.

SF foreslår, at der afsættes 3 mia. kr. til at kompensere studerende, pensionister på ældrechecken og børnefamilier med lav indkomst.

”Det bekymrer og gør folk nervøse, når de kan se priserne stige. Mange begynder at mærke, at der kan købes mindre i supermarkedet, når der handles ind. Særligt dem med mindst i forvejen har vi en forpligtigelse til at hjælpe, for de vil have sværest ved at klare prisstigningerne,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil målrette hjælpen socialt retfærdigt for at kunne give mest muligt til de studerende, børnefamilier og ældre, som vil modtage den økonomiske håndsrækning. Det vil ikke kunne dække alt, men vi kommer alle til at skulle holde for.

Nationalbanken præsenterede 16. marts en analyse om udsigterne for dansk økonomi. Her omtalte de bl.a. varmechecken og understregede, at subsidier eller afgiftsnedsættelser bør undgås, da det vil forøge markedspriserne yderligere.

”En sænkning af skatter eller afgifter vil give mere til folk med store rådighedsbeløb og formuer, og det vil betyde varige udgifter og mindre til velfærdssamfundet i fremtiden,” siger Pia Olsen Dyhr.

Modellen 

Derfor foreslås primært at benytte og udvide eksisterende ordninger, så det sikres, at pengene kommer hurtigt ud til borgerne.

Det skal konkret ske ved:

  • En ekstra ældrecheck på op til 4.600 kr. svarende til ca. 3.100 kr. efter skat.
    Beløbet udbetales som ¼ af den ældrecheck, der blev ubetalt til en række pensionister i januar 2022.
  • Børnefamilier gives op til ekstra skattefri 1.500 kr. pr. barn ved at forhøje den særlige grønne check til børnefamilier. Den ekstra check ydes med 750 kr. pr. forælder, der tjener mindre end ca. 440.000 kr. Er der kun en forælder (med forældremyndighed mv.) er beløbet 1.500 kr. Som reglerne er nu udbetales den dog kun til det 1. og 2. barn. Dette ønsker SF ændret, eventuelt i form af en senere betaling for barn nr. 3, 4 etc.
  • En ekstra SU-betaling på 2.000 kr. før skat eller ca. 1.350 efter skat.
  • SF ønsker herudover at afsætte en pulje på 900 mio. kr. til at dække andre udsatte grupper. Det kan ske gennem andre ordninger, som kan indføres hurtigt, og/eller ved at tilføre kommunerne penge, så de kan hjælpe andre lavindkomstgrupper.

Ligesom de 2 mia. kr. til varmechecken mener SF, at de 3 mia. kr. skal dækkes gennem et større statsunderskud.

SF ønsker, at der senest i august foretage en ny vurdering af behovet for yderligere hjælp og finansieringen heraf. Det vil afhænge af udviklingen i inflationen, som igen vil afhænge af udviklingen i krigen i Ukraine. Der skal samtidig arbejdes på modeller, der gør det muligt at kompensere flere grupper på en mere direkte måde.