Del

SF foreslår ny varmecheck og varmepakke II

18-03-2022

Der skal skabes tryghed for borgere med små eller ingen indkomster, som rammes hårdt af stigende priser på varme. Partiet mener, at der er brug for en varmepakke II.

En check til de, der rammes af stigninger nu og hjælp til at omstille sig og komme af med naturgasfyret.

”Der er rigtig mange danskere, som virkelig er hårdt ramt af de stigende varmepriser. Det er jo konsekvensen af krigen i Ukraine. Og dem, der har mindst, de mærker det altså hårdest. Det er klart, at når vi ser massive prisstigninger, er vi selvfølgelig klar til at kigge på en social retfærdig kompensation,” siger Pia Olsen Dyhr til TV2.

Regeringen bør indkalde til forhandlinger for at hjælpe yderligere økonomisk og skubbe på omstillingen ved at stille sikkerhed for fremtiden eksempelvis ved statsgarantede lån.

For mens et skifte til en anden varmeløsning end naturgassen vil være mindre udsat for prissvingninger og samtidig mere klimavenlig, er det ikke alle, der har dog råd, fordi det er forbundet med en udgift at udskifte naturgasfyret og komme over på fjernvarme eller få installeret en varmepumpe.

SF foreslår her at bruge 2,5 mia. kr. på varmepakke II. Det kan lade sig gøre indenfor Budgetlovens rammer, fordi der er mulighed for at fravige reglerne, hvis der indtræffer en usædvanlig begivenhed.

Ved 1,5 mia. kr. til yderligere varmecheck oveni den 1 mia. kr., der allerede er aftalt, har SF regnet på to modeller.

Model 1: En check på 4.000 kr. sendes ud med varmepakke II til i alt ca. 450.000 husstande. Det vil betyde en ekstra check til de allerede omfattede ca. 320.000 husstande samt en check til yderligere 130.000 husstande.

Model 2: En check på 5.000 kr. sendes ud med varmepakke II til i alt ca. 360.000 husstande. Det vil betyde en ekstra check til de allerede omfattede ca. 320.000 husstande samt en check til yderligere 40.000 husstande.