Del

SF foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet

17-01-2024

Mod forventning blev arbejdet med at forbedre professionsuddannelserne ikke påbegyndt i 2023. Det står ellers i uddannelsesaftalen fra i sommers. Det vækker kritik fra SF, der nu kommer med et udspil, som skal være med til at vende de faldende optagetal og bremse rekrutteringskrisen i velfærdssamfundet.

”Velfærdssamfundet står overfor en gigantisk rekrutteringsudfordring, fordi for få har lyst til at uddanne sig på området. Ministeren bruger mange kræfter på universiteterne. Der er faktisk et langt større behov for at kigge på professionsuddannelserne. Så vi sikrer, at flere får lyst til at uddanne sig til pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver,” siger uddannelsesordfører Sofie Lippert.

Siden 2019 er optaget faldet med 15 pct. på de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet. Samtidig viser en fremskrivning fra Damvad Analytics og Danske Professionshøjskoler, at der i alt forventes at mangle 35.600 pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere i arbejdsstyrken i 2030.

En del af udspillet handler om at styrke muligheden for at uddanne sig videre i fagene på velfærdsområdet med en ny ”professionskandidat”. Den mulighed skal professionshøjskolerne fremover kunne udbyde.

”De fleste søger ind som pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske for at gøre en forskel for mennesker. Men hvis de i løbet af arbejdslivet får lyst til at dygtiggøre sig yderligere indenfor deres fag, er der i dag kun begrænsede muligheder for det, og derfor skal vi styrke dem,” siger Sofie Lippert.

I dag kan man kun læse på kandidatniveau, det såkaldte niveau 7, på universiteterne. Men når SF vil styrke muligheden for praksisnær videreuddannelse, er det helt oplagt, at professionshøjskolerne skal kunne udbyde sådanne overbygninger.

Det har danske professionshøjskoler ikke lov til i dag. Selvom muligheden ellers findes i de lande, vi normalt sammenligner os med; herunder resten af Skandinavien, Tyskland og Holland.

SF foreslår i udspillet Gode uddannelser er en nøgle i velfærdssamfundet:
– At professionshøjskoler skal kunne udbyde praksisnær videreuddannelse på kandidatniveau
– At der afsættes en pulje på 100 mio. kroner til professionshøjskolernes rekruttering og fastholdelse af studerende. Det kan udover brobygning være øget vejledning, specialspor på uddannelserne, og ikke mindst gode studiemiljøer.
– At styrke kvaliteten i praktikken, og der afsættes midler til at opkvalificerepraktikvejledere på praktikstederne.
– At der gennemføres en meritreformfor og i samarbejde med professionshøjskoler, universiteter og erhvervsakademier, der har til hensigt at nedbringe unødig forsinkelse i uddannelsessystemet og systematisere tildelingen af merit.
– At erstatte modulstruktur med semesterstruktur i pædagog- og socialrådgiveruddannelsen og genbesøge uddannelsernes mange læringsmål for at skabe færre, men klarere mål.

SF ønsker desuden en ny, forbedret pædagoguddannelse, som partiet længe har kæmpet for. Et arbejde, der er blevet skubbet flere gange, til trods for politiske udmeldinger fra regeringspartierne om det modsatte.

Pædagoguddannelsen har pt. et taxameterløft, som SF vil bevare indtil en ny og styrket pædagog uddannelser på plads. SF foreslår dertil, at der gives et taxameterløft til socialrådgiveruddannelsen, som er på laveste taxameter.