Del

SF vil forlænge levetid på elektronik og hvidevarer i klimaets navn

27-04-2022

I arbejdet med en “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” savner SF’s finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen, at forbrugernes rettigheder styrkes markant.

Det skal ske, så vi rent faktisk undgår at smide ud og købe nyt, men i stedet genanvender og reparerer. Det kræver strammere tiltag overfor virksomhederne.

”Vi bør sikre, at vi ikke smider ud i det omfang, vi gør i dag, hvor Danmark ligger i den høje ende. Hver dansker smider utrolig meget elektronisk affald ud, og det kan vi undgå ved samtidig at styrke forbrugernes rettigheder,” siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Ifølge Ewastemonitor smed hver dansker i gennemsnit 22,4 kg. E-waste ud i 2019. Det er tre kilo mere end eksempelvis Tyskland – og kun overgået af England, Schweiz og Norge.

Derfor foreslår SF bl.a. i et nyt forbrugerudspil at:
– Hæve reklamationsretten for varige forbrugsgoder til 5 år og andre produkter 3 år.
– Forbyde præmatur forældelse. Ved præmatur forældelse forstås, at et produkt designes på en sådan måde, at det ophører med at fungere tidligere end man med rimelighed ville forvente.
– Gøre det lovpligtigt at sikre reservedele og opdaterbarhed i den periode, producenten lover levetid.

SF vil forsøge at få forslagene med i kommende forhandlinger.

Forbrugerudspillet er en del af et større erhvervsudspil. Det vil blive præsenteret af omgange i den kommende tid.