SF Lolland

Forretningsudvalget


Formand:  Jørgen Olsen


Næstformand: Cecilie Stabell


Kasserer Lene Jonassen

Winnie Elmgreen


Lars Christiansen


BelinDa Christensen


Kasper Meng Date

Allan Friis