Politik

SF Lemvig kæmper for at sammenhæng, fællesskab og bæredygtighed skal gennemsyre alle beslutninger i Lemvig Kommune, uanset om det handler om børn, ældre, handicappede, miljø, klima, kultur, turisme eller erhvervsliv.

SF arbejder for

Et godt liv for børn og unge:

 • At der i kommunen indgås en lokalaftale med lærerne med bl.a. samlet tid til individuel og fælles forberedelse
 • At inklusion af specialelever ikke skal ske for enhver pris. Penge og uddannelse skal følge med.
 • Oprettelse af ungeråd og styrkelse af ungemiljøet i Lemvig
 • At give børn oplevelser, udsyn og forståelse for kulturens betydning i livet

Et værdigt liv og demokratisk indflydelse for alle:

 • At ingen ældre glemmes, men sikres omsorg og relevante tilbud
 • At borgere med psykiske og fysiske sygdomme skal tilbydes relevant hjælp
 • At tilbyde friplads i foreninger til flygtninge og især deres børn
 • Støtte til de lokalsamfund/borgerforeninger, der tager initiativer og har ideer til udvikling af lokalsamfundene
 • Højere grad af borgerinddragelse og åbenhed, fx gennem spørgetid for borgerne inden byrådsmøderne

Bæredygtighed i erhvervsliv, klima og miljø:

 • Oprydning på Høfde 42
 • At fastholde og udbygge arbejdsstyrken i kommunen – helbred, kvalifikationer og bosætning
 • Sociale klausuler i forbindelse med offentlige udbud
 • At forbinde bosætning og turisme gennem samspil mellem naturen, mulighederne i fritidslivet og et levende kulturliv og lokalområde
 • Velfungerende internet til alle til gavn både for borgernes hverdag og for erhvervslivet.
 • En naturplan som både beskytter og udvikler kommunens enestående natur
 • Økologisk drift af kommunens arealer og institutioner. Maden i vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem m.m. skal være økologisk.
 • Uvildig energirådgivning i samarbejde med relevante aktører i kommunen.
 • At opprioritere sikkerheden for ”de bløde” trafikanter, fx ved at udbygge cykelstinettet
 • At udbygge og synliggøre mulighederne for benyttelse af flex-trafik langt bedre

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!