MØDEPLAN 2024 for SF-Langeland

1. maj i Ørstedsparken, Rudkøbing

Onsdag 1. maj 2024 kl. 13.00-17.00
SF-Langeland genopliver en hæderkronet tradition og er hovedarrangør, når vi fejrer Arbejdernes Internationale Kampdag i samarbejde med Socialdemokratiet og Enhedslisten.

En borgmester og tre fynskvalgte folketingsmedlemmer taler: Langelands borgmester Tonni Hansen (SF), folketingsmedlem Karsten Hønge (SF), folketingsmedlem Victoria Valasquez (EL) og folketingsmedlem Bjørn Brandenborg.

Den muntre Trio Fuseldram leverer musikken.

PROGRAM – talere og musik

ÅBENT MØDE EN GANG OM MÅNEDEN

I SF Langeland mødes vi en gang om måneden for at drøfte dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Vi mødes – hvor intet andet er anført – i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, 5900 Rudkøbing.

Kl. 19-20 holder vi et formøde,  altså hvor vores seks medlemmer af kommunalbestyrelsen gennemgår dagsordenen.
Kl. 20-21 holder vi et medlemsmøde – altså et møde kun for medlemmer af SF.

2024
Onsdag 27. marts   AFLYST
Torsdag 25. april
Torsdag 23. maj
Torsdag 20. juni
Torsdag 5. september
Torsdag 3. oktober
Torsdag 14. november
Torsdag 12. december