ÅBENT MØDE EN GANG OM MÅNEDEN

I SF Langeland mødes vi en gang om måneden for at drøfte dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Vi mødes normalt i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, 5900 Rudkøbing.

Kl. 19-20 holder vi et formøde,  altså hvor vores seks medlemmer af kommunalbestyrelsen gennemgår dagsordenen.
Kl. 20-21 holder vi et medlemsmøde – altså et møde kun for medlemmer af SF.

For resten af 2023 holdes møderne
Torsdag 16. november kl. 19 AFLYST
Torsdag 14. december kl. 19