SF Holbæk

SF Holbæk har udvalgt fire områder, som vi mener er de vigtigste kommunalpolitiske emner:

Et stærkt lokaldemokrati
SF vil:

 • Forbedre den kommunale beslutningsproces
 • Understøtte borgernes initiativer og idéer
 • Forstærke medarbejdernes stemme og indflydelse
 • Kæmpe for borgernes retssikkerhed

Lige muligheder for alle
SF vil:

 • Investere i en forebyggende og individuel socialindsats
 • Arbejde for koordination og sammenhæng
 • Sørge for boliger til alle
 • Fokusere på øget livskvalitet for de ældre

Kloden kalder Holbæk
SF vil:

 • Styrke den lokale klimaindsats
 • Bane vejen for cyklisme og el-dreven trafik
 • Løfte vores byer og landområder
 • Satse mere på naturpleje og naturgenopretning

Børnene er vores fremtid
SF vil:

 • Prioritere en minimumsnormering
 • Forbedre inklusionen af børn med særlige behov
 • Sikre det lokale ejerskab for skolerne
 • Sætte dannelse på skoleskemaet

Du kan læse mere om, hvad SF vil med Holbæk Kommune i vores valgprogram

Holbæk
Østerled 31 1. tv., 4300 Holbæk
Tlf: 23608254
Formand
Bliv medlem af SF