SF Halsnæs

Vores politikere
Anja Rosengreen

Byrådsmedlem - Halsnæs

Trine Torp

Socialordfører
Ligestillingsordfører
Psykiatriordfører
Familieordfører
Natur- og miljøordfører
Fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører
Kirkeordfører
Dyrevelfærdsordfører

Halsnæs
St Karlsmindevej 160, 3390 Hundested
Tlf: 40931658
Tlf: 47938318
Formand
Bliv medlem af SF