SF Frederikssund

Vores folkevalgte.
Ole Frimann Hansen

Byrådsmedlem - Frederikssund

Trine Torp

Socialordfører
Psykiatriordfører
Hjemløseordfører

Frederikssund
Svanholm Gods 10, 4050 Skibby
Tlf: 20990608
Formand
Bliv medlem af SF