SF Frederikssund

Ole Frimann Hansen

Byrådsmedlem - Frederikssund

Trine Torp

Socialordfører
Ligestillingsordfører
Psykiatriordfører
Familieordfører
Natur- og miljøordfører
Fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører
Kirkeordfører
Dyrevelfærdsordfører

Frederikssund
Parkvej 17, 3550 Slangerup
Tlf: 29919211
Bliv medlem af SF