Jeg har været i byrådet de sidste 3 år. Der har været meget at lære, og specielt 2018 med Vinge-skandalen var et hårdt år at starte på. Da jeg blev valgt, var jeg totalt uvidende om de udfordringer, som jeg havde arvet – og de skulle løses. Jeg har siddet i et byråd med borgeligt flertal.

Jeg har kæmpet for at få SF’s politik igennem, og meget er lykkedes. Men det er en hård kamp, særligt på natur- og miljøområdet. Alligevel har SF fået gode resultater igennem ved at være med i budgetforligene. Eksempler: Tidlig indsats, minimumsnormering, ro på folkeskolen, bedre rammer for specialskoler, cykelstier, færdsel og stier i naturen og Egens teater.

Jeg håber, at næste periode bliver med et andet flertal, der vil mere natur, og aktivt skaber bedre rammer for grøn omstilling. Det er ikke nok at snakke om grøn omstilling, der skal ske noget grønt, som har en indflydelse på alles hverdag.

MÆRKESAGER

  • Grøn omstilling.
    Det er f.eks. at få flere til at cykle ved at gøre det nemt og sikkert at cykle. Vi skal sikre cykelparkering på stationer og ved busholdepladser, så cyklen også er der, når man kommer tilbage. Grøn omstilling handler om at tænke hverdagen igennem og ændre vaner og kulturer, så kommune, du og jeg tænker grønt.
    Biodiversitet. Genslyngning af åløb, fritlægning af drænrør. Men også sikring af drikkevand og sund kost i alle dagtilbud og skoler.
  • Ordentlighed i sagsbehandlingen af borge med handicap og social udfordringer.
    Lovgivning skal overholdes, så borgeren får det, de har ret til. Men det vigtigste er ordentlighed i sagsbehandlingen.