Del

Nu må vi stå sammen

17-03-2020

Alle er vi berørte af Coronavirus. Den næste tid bliver en anden måde at leve på, men det er helt nødvendigt. Også selvom du ikke selv er ramt eller i farezonen, skal situationen tages meget alvorligt.

Vi har i Danmark en unik offentlig sektor. Rigtig mange ansatte på sygehusene og i sundhedsvæsnet står klar. Rigtig mange er indkaldt, studerende, pensionerede og også SF’s næstformand Lise Müller, der er uddannet sygeplejerske, er trukket i arbejdstøjet.

Vi har et ansvar for, at deres opgave ikke bliver umulig. At vi ikke ender i en situation som i Norditalien. Læs og følg derfor anbefalingerne og retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og regeringen. For din egen, dine forældre, bedsteforældre og velfærdssamfundets skyld.

Hjælpepakker og tiltag

Regeringen har indtil videre fremlagt en række tiltag og hjælpepakker, som skal sørge for, at samfundet ikke kollapser, virksomheder og firmaer ikke går konkurs, og at der også på den anden side af Corona-krisen er et job til dig og mig.

  • Kompensation til aflyste eller udskudte arrangementer, der i marts måned har mere end 1.000 deltagere – eller under 1.000 deltagere men særligt målrettet folk med særlig risiko for smitte.
  • Virksomheder har fået midlertidigt lov til at udskyde betaling af moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat. Senest har også små- og mellemstore virksomheder fået udskudt momsbetalingen, og regeringen har rykket fristen for B-skat. Det giver alt i alt milliarder mere til virksomhederne i sikkerhed.
  • Bankerne kan udlåne flere penge til danske virksomheder, der får behov for penge til at dække økonomiske tab.
  • En ny trepartsaftale, som hjælper lønmodtagere ved, at der kan ydes lønkompensation fra staten til virksomheder, som til gengæld forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen. Således vil der forhåbentlig ikke være det antal fyringer, det kunne frygtes i en krisetid.
  • Arbejdsgivere kan desuden få sygedagpenge-refusion fra staten allerede fra dag ét, hvis en medarbejder er syg med Corona eller i karantæne. Ligeledes kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag. På den måde afhjælpes de negative økonomiske konsekvenser for de virksomheder, som direkte rammes af sygemeldinger.
  • Dagpengeperioden forlænges med 3 måneder fra marts til juni. Det vil altså sige, at ledige ikke kan falde ud af dagpengesystemet, og at du ikke i perioden bruger af din umiddelbare dagpengeret.
  • Sygedagpengeperioden forlænges ligeledes under krisen. Det betyder, at du ikke i perioden marts til juni kan miste den ydelse.
  • Studerende og elever på ungdomsuddannelserne får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder.
  • Kommuner og regioner er ikke ovenpå krisen nødt til at skære ned, fordi budgetlovens restriktioner og lofter undtager Coronarelaterede-udgifter. Det vil være dybt urimeligt overfor de mange ansatte, som lige nu yder en kæmpe indsats for at passe på os alle, hvis de kunne se frem til besparelser.

De samlede tiltag løber op i mange milliarder. Regeringen er villige til at bruge de nødvendige penge på at sikre danskerne, og SF fortsætter derfor med at kæmpe for, at alle understøttes og ingen glemmes.

Folketinget fortsætter for så vidt muligt forhandlinger på centrale områder som minimumsnormeringer og klima.