Del

Nu kommer alle til at bidrage til den grønne omstilling

24-06-2022

SF har kæmpet hårdt for at aftalen hjælper os med at nå klimamålene i 2025 og 2030.

Aftalen bringer os tættere på at nå vores klimamål, for nu kommer forurenerne til at betale – det er det vigtigste for SF. Med CO2-afgiften støber vi et helt nyt grønt fundament under klimapolitikken, som sikrer, at alle virksomheder kommer til at bidrage til målene, og det giver mig håb i kampen for et CO2-neutralt Danmark. Og så har vi sikret, at aftalen bliver genbesøgt i 2023, 2026 og 2028, så vi kan holde regeringen i ørene og sikre, at reduktionsmålene nås”, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

SF har også været med at til at sikre oprettelsen af en ny grøn fond i form at et grønt råderum på over 50 mia. kr., som skal finansiere den grønne omstilling – og rydde op i den grønne gæld til de kommende generationer. Det foreslog SF allerede tilbage i 2019:

Vi står med en kæmpe grøn generationsgæld. Den nye fond skal blandt andet bruges til mere skov til gavn for både klimaet og biodiversiteten, flere ladestandere til elbiler, udfasning af naturgasfyr, sikring af grundvandet og skærpet indsats mod jordforureninger. Den skal sikre, at vi er med i det teknologiske førerfelt – og ikke sakker bagud og bare sender klima- og miljøregningen videre til vores børn og børnebørn”, siger Pia Olsen Dyhr.

For SF har det været vigtigt, at finansieringen af aftalen var i orden – og det er i den grad lykkedes.

Vi tager ikke penge fra velfærden og bruger dem på skattelettelser til virksomhederne, som nogle borgerlige partier har talt for. Dem, der forurener mest, skal også bidrage til den grønne omstilling. Man kan ikke bare sende klimaregningen ud på plejehjemmet eller ned i vuggestuen”, siger Pia Olsen Dyhr.

SF har også ændret regeringens store rabat til Aalborg Portland, sådan at den nu bliver modsvaret af konkret grøn handling:

Vi har fået en garanti for, at rabatten bliver modsvaret af grøn handling fra Aalborg Portland og lignende virksomheders side. Vi har sikret, at hver en støttekrone, de får, går til den grønne omstilling af deres virksomhed. Så de får hjælp til at omstille sig, men til gengæld binder vi dem fast til den grønne mast. Det er en god løsning, synes vi”, siger Pia Olsen Dyhr.

Pia Olsen Dyhr ser allerede nu frem til de kommende forhandlinger om en klimaafgift i landbruget, der skal forhandles, når ekspertgruppen for grønne afgifter leverer sin endelige rapport:

Det er afgørende, at landbruget får en tilsvarende klimaafgift. For uden en markant reduktion af landbrugets udledninger, når vi ikke 70%-målet. Landbruget skal ikke have en fribillet”, siger Pia Olsen Dyhr.