Del

Nødvendig hjælpepakke til udsatte børn og unge     

01-04-2020

Vi skal tage ekstra godt hånd om udsatte børn og unge. Særligt i en tid, hvor sårbare familier under konflikter og karantæne kan bryde sammen. Derfor er det også godt, at organisationer, der rådgiver og hjælper udsatte børn og unge, nu får støtte.

”Udsatte børn og unge er hårdt ramt i en tid, hvor det nu alene er op til familierne at sikre trygge rammer. Det kan være vanskeligt, hvis man som forældre selv har psykiske eller sociale problemer, som forstærkes i en tid med usikkerhed og isolation,” siger Trine Torp.

Det er afgørende, at der gives støtte og rådgivning, og at der udføres opsøgende arbejde, så vi hjælper med at få hverdagen i udsatte hjem til at fungere i en svær og usikker tid.

Trine Torp er bekymret for, om udsatte børn og unge i karantænetiden risikerer at miste en god kontakt udenfor hjemmet – en lærer, pædagog eller socialrådgiver.

”Min opfordring må være, at kontaktpersoner bliver skabt og holdt ved lige, så udsatte børn og unge stadig mærker, at de har et fast holdepunkt udenfor huset fire vægge. Den tryghed og kendte sikre stemme, tror jeg, er meget vigtigt at have i den her tid,” siger Trine Torp.

Mange organisationer og civilsamfundet er villige og kompetente til at gøre en vigtig forskel. De er et vigtigt supplement til den kommunale nødpasning og sociale indsats. Den skal bredes ud, fordi den kan være en god aflastning for familierne og for udsatte børn og unge, som ikke trives så længe i de samme rammer.