Del

Luk Moderniserings-styrelsen. Fokus på godt arbejde

01-05-2019

SF vil efter næste valg have et paradigmeskifte for det offentlige som arbejdsgiver. Det skal forebygge unødvendigt bureaukrati, stress og nedskæringer og give de offentligt ansatte arbejdsglæden tilbage. SF præsenterer nu fem forslag, der skal bane vejen.

Ministeren for offentlig innovation ser det i dag som sin hovedopgave at få den offentlige sektor ”til at køre længere på literen”. Regeringen har desværre valgt en ekstremt kortsigtet tilgang i form af produktivitetskrav, dokumentationskrav, rammekontrakter og dårligere normeringer, der presser mange offentligt ansatte. De mange spareøvelser skaber utryghed, optager tid og ressourcer og fjerner fokus helt fra den vigtige opgave med at videreudvikle den offentlige sektor.

Vi skal have et paradigmeskifte i den offentlige personalepolitik. Der skal med andre ord rettes op: SOSU-hjælpere skal have arbejdsglæde, når de arbejder med vores ældre, pædagoger skal have tid til at se det enkelte barns behov, folkeskolelærere skal have overskud til at udvise engagement og vække elevernes nysgerrighed, og socialrådgivere skal kunne hjælpe udsatte borgere bedst muligt.

SF foreslår fem veje til et paradigmeskifte i den offentlige sektor:

  1. Luk Moderniseringsstyrelsen
  2. Lad ressourcer følge opgaver
  3. Styrk arbejdsmiljøet
  4. Styrk fleksibiliteten
  5. God personalepleje – også i det offentlige