Del

Landbrugets massive klimaforurening skal ned

29-01-2021

Landbruget skal reducere sine udledninger med fire millioner ton allerede i 2025. Det er målet for SF, som lægger op til en stribe akutte klimakrav til landbruget forud for forhandlingerne med regeringen om landbrugets klimaindsats.

– Der er brug for store forandringer i hele samfundet for at nå vores klimamål, og landbruget står for en tredjedel af Danmarks samlede klimaforurening. Derfor er der akut brug for at gøre landbruget langt mere klimavenligt, siger Signe Munk, klimaordfører for SF.

– Med den kommende reform af EU-landbrugsstøtte vil det typisk ikke koste landmændene ret meget at stoppe den klimabelastende dyrkning af tørvejorder. Derfor er det også helt fair, at de skal betale en klimaafgift, hvis de alligevel fortsætter, siger Signe Munk.

SF vil blandt andet sikre, at de mest klimabelastende jorde tages ud af drift til fordel for både natur, miljø og klima. Samtidig skal der ændres på fodersammensætningen til køerne, så der kommer færre metanbøvser, ligesom gylle fra husdyrene ikke længere skal spredes på markerne uden at blive forarbejdet først.

Det er bare et udpluk af de forslag, som tilsammen skal sikre, at landbruget kommer igennem en hurtig, omfattende og helt nødvendig omstilling til at blive langt mere klimavenligt.

SF går ind til forhandlingerne med regeringen og de andre partier med en klar forventning om, at der skal stilles skrappe krav, så vores landbrug kan blive en langt mindre belastning for klimaet.

– Det er nu, vi for alvor skal rykke. Der er ikke nogen, der kommer og løser klimaudfordringen for os, og der er ikke tid til at hænge i bremsen, siger Signe Munk.