Del

IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling

21-03-2023

FN’s klimapanel, IPCC, offentliggjorde i går deres sjette synteserapport. Den kommer til at udgøre det videnskabelige fundament for internationale klimaforhandlinger frem til 2030, hvorfor rapportens konklusioner er af altafgørende karakter.

Den lange tekst maler et skræmmende billede af verdens fremtid. Rapporten konkluderer, at de nuværende klimaforandringer er uden fortilfælde i tusinder af år, at forandringerne er menneskeskabte, og at vi styrer mod en temperaturstigning på over to grader, hvis vi fortsætter som hidtil. FN slår også fast, at vi for at undgå at overstige den globale middeltemperatur med mere end 1,5 grader skal reducere vores nuværende udledninger langt hurtigere, end det er tilfældet i dag.

Klimarapporten giver dybe panderynker i SF:

Vi ved det meste i forvejen, men derfor er det stadig virkelig skræmmende at se det hele samlet sort på hvidt,” udtaler SF’s klimaordfører, Signe Munk.

Rapporten understreger, at klimakampen er vor tids vigtigste kamp, og at der er brug for handling lige nu! Jeg håber virkelig, at rapporten bliver en slags katalysator for at få gang i regeringens klimapolitik, for vi kan ikke fortsætte med de samme midler eller i det sædvanlige tempo som førhen.

Ordføreren peger på, at det er nødvendigt med mere ambitiøse CO2-reduktioner, klimaneutralitet senest i 2040, og at landbruget og transportsektoren er nogle af de steder, det er vigtigst at sætte ind, hvis vi ønsker at nå i mål.

Læs rapporten her