Del

Flere huler, historier og høvdingebold og mindre gaaaab med skoleaftale

30-01-2019

Flere timer med to voksne, kortere skoledage og mere frihed fra læringsmål til folkeskolerne. Tre klokkeklare SF-aftryk på den nye aftale om folkeskolereformen.

”Jeg er rigtig glad for, at vi lytter til de mange børn og forældre, der har råbt op om, at skoledagen var blevet for lang. Leg, kammerater, sport og hygge er mindst ligeså vigtig de første år i skolen, og nu sikrer vi altså en lidt bedre balance mellem den tid, der er skolens og den tid, der er børnenes egen,” siger SF’s skoleordfører Jacob Mark.

”Med aftalen giver vi noget tiltrængt frihed tilbage til skolerne. På mellemtrinnet og i udskolingen bliver det nu muligt at veksle to klokketimer til tid to voksne, åben skole eller en særlig indsats for udsatte børn skoledagen alt efter, hvad der giver mening på den enkelte skole,” siger han.

Jacob Mark glæder sig også over, at den understøttende undervisning samt SFO’erne har fået flere penge til at styrke kvaliteten. Derudover er der taget små, men vigtige skridt mod at gøre skolerne fri fra en syg test- og målingskultur.

”Vi har fået trumfet en evaluering af de nationale test igennem og mere frihed til de enkelte skoler til at se bort fra tvungne mål og læringsplatforme. Ja, det er museskridt, men vigtigt at vi får trykket i en anden retning end de sidste mange, mange år, hvor vi har haft overdrevet fokus på at teste, måle og veje elever, skoler og lærere.”