Del

Fleksibel budgetlov og mere frihed til kommunerne

21-03-2019

På dagen hvor flere kommuner sender en appel til Christiansborg om penge til det stigende antal børn og ældre, og KL holder topmøde i Aalborg, fremlægger SF et forslag til en mere fleksibel budgetlov. Budgetloven er nemlig blevet en alt for stram spændetrøje for kommunerne, mener SF’s formand Pia Olsen Dyhr. Udsigten til voldsomme sanktioner ved at gå i minus har i flere år resulteret i et underforbrug på den kommunale velfærd på helt op til 2,4 milliarder kroner, hvilket svarer til op mod 5.000 fuldtidsjob.

”Det er jo helt absurd, at kommunerne skræmmes fra at bruge de penge, de faktisk har lov til at bruge, og føler sig tvunget til at indregne en buffer,” siger Pia Olsen Dyhr.

”Der er hårdt brug for pædagoger til vores børn og social- og sundhedsansatte til vores ældre, men det bureaukratiske jerngreb er med til at forhindre, at kommunerne kan ansætte flere varme hænder. Derfor er jeg klar til at slippe kommune mere fri,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF foreslår at lempe sanktionerne, give bedre muligheder for flerårig planlægning og mulighed for løbende at hæve udgiftslofterne, når der skaffes finansiering i form af nye skatter.

”Det kortsigtede fokus gør det svært for kommunerne at investere i bedre tilbud til socialt udsatte eller gratis psykologhjælp, der koster penge på kort sigt, men giver gevinster de efterfølgende år,” siger Pia Olsen Dyhr.

”Hovedproblemet er selvfølgelig stadig, at Lars Løkkes regeringer har brugt mange milliarder på skattelettelser og for lidt på velfærd. Og her gør den ufleksible budgetlov kun problemerne værre,” siger Pia Olsen Dyhr.