Del

Finanslov: Ny retning, nyt håb og minimums-normeringer

02-12-2019

Med finansloven kommer der en ny retning og et nyt håb for Danmark. For første gang sikrer vi et så stort og varigt løft til psykiatrien i finanslovsaftalen. Vi tager hånd om klimaudfordringerne med en skovfond, vi smadrer uddannelsesloftet, vi giver folkeskolen en ny start. Og så får vi minimumsnormeringer.

– Vi har ikke bare landet en ny finanslov. Vi har sat en ny kurs for Danmark med verdens måske mest ambitiøse klimapolitik. Et velfærdsløft, hvor vi skriver danmarkshistorie og giver børnene rettigheder. Og lidt mere hjerte i udlændingepolitikken – Ja, vi får børnene ud af Sjælsmark, siger Pia Olsen Dyhr, SF’s formand.

Børn: Minimumsnormeringer på vej

Med finansloven har vi fået en aftale om minimumsnormeringer, som betyder, at vi får den lov, som SF havde stillet som ultimativt krav. Vi kommer allerede i gang næste år med en halv milliard sat af.

Aftalen er et nybrud i den måde, vi ser på små børns behov for voksenkontakt efter 40 år med besparelser. Loven bliver et bolværk mod nye besparelser og en garanti for nye investeringer.

Det er ikke en snuptagsløsning på ressourceproblemerne rundt omkring i daginstitutionerne. Der er lang tid til 2025, hvor modellen er fuldt indfaset. Den halve milliard til næste år betyder, at flere kommuner følger efter Aarhus, Helsingør og Frederikssund, som går forrest med minimumsnormeringer. Efter 2025 vil de være vedtaget ved lov, og derfor et minimum i alle kommuner.

Nu skal vi sørge for, at loven bliver så god som mulig. Vi mener, at minimumsnormeringer skal være på institutionsniveau, og vi ser gerne, at vi hurtigere når frem til de fulde minimumsnormeringer. Så aftalen ikke bliver et punktum, men et komma i den børnerevolution, vi er i gang med.

Klima: Nu får vi en skovfond

Ingen kan længere være i tvivl om, at de voldsomme klimaforandringer kræver voldsomme klimahandlinger. I august foreslog vi at lave en skovfond. Og nu får vi den!

Skovfonden får til opgave at opkøbe jord og indgå aftaler med landmænd om at omlægge deres jord til skovbrug. På jorden skal der plantes træer, som kan optage CO2.

Derudover får vi også en fremtidsfond, som skal investere i grønne teknologier og sikre u-landene mod klimaforandringerne.

Folkeskolen: Flere kollegaer til lærerne

Efter flere år på borgerlig sultekur får Folkeskolen nu en tiltrækning økonomisk indsprøjtning. I årets finanslov bliver der nemlig afsat 500 millioner kroner til folkeskolen i 2020, stigende til en milliard i 2023. Det betyder, at den nødvendige genopretning af folkeskolerne kan begynde. Pengene skal bruges på flere lærere, så de igen kan få de nødvendige ressourcer til at skabe en stærk folkeskole, der giver alle børn mulighed for at kommer godt fra start.

– Vi gik til valg på bedre forhold for vores børn og vi gik til finanslovsforhandlingerne med et mål om, at det skulle være børnenes finanslov. Det gælder også børn i folkeskolen, og nu har vi gjort alvor af det i finansloven. Det er vi meget tilfredse med, siger Jacob Mark.

Han har klar vision for folkeskolen.

– Vi skal sikre, at vi bliver ved med at have en stærk folkeskole som det oplagte førstevalg for vores børn. Folkeskolen skal være folkets skole, hvor bankdirektørens og buschaufførens børn går i samme klasse. Det er det, som vores danske fællesskab bygger på, siger SF’s uddannelsesordfører Jacob Mark.

Uddannelse: Endelig smadrer vi uddannelsesloftet

Siden uddannelsesloftet blev indført af den forrige regering i 2016, har SF kæmpet hårdt for at få det afskaffet igen.

Uddannelsesloftet afholder danskere fra at påbegynde en videregående uddannelse, hvis de allerede har færdiggjort en uddannelse på samme niveau. En bachelor kan ikke blive bachelor igen, og en sygeplejerske kan ikke blive læge. Loven skal nu afskaffes, og det er en fantastisk nyhed ifølge SF’s uddannelsesordfører Jacob Mark:

– I en verden, der konstant er i forandring, er det svært at vide, hvilke kompetencer der er brug for i morgen. Der skal være plads til at blive klogere som ungt menneske og finde ud af, at man vil noget andet med sit liv, end man først troede, siger Jacob Mark.

Med uddannelsesloftet er der mange, der er kommet i klemme og har set deres drømme blive knust. Det skaber et enormt ressourcespild, da mange studerende færdiggør størstedelen af en uddannelse uden at få det endelige bevis på den, da det ville afholde dem fra at begynde en anden uddannelse.

– Fjernelsen af uddannelsesloftet er et vigtigt slag for at bevare fri og lige adgang til uddannelse i Danmark og for unge menneskers muligheder for at finde den rigtige vej i livet, siger uddannelsesordføreren.

Psykiatri: Tiltrængt løft til psykiatrien

Efter mange års besparelser sikrer vi et stort og varigt løft til psykiatrien i finanslovsaftalen.

SF har kæmpet for, at der i næste års finanslov afsættes 600 millioner kroner til psykiatrien. Første skridt bliver at sidestille fysiske og psykiske lidelser med hinanden.

– Endelig kan vi prioritere psykiatrien og give området et stort og markant løft. Aftalen sikrer mere personale og mere tid til den enkelte patient. Det vil gøre en kæmpe forskel, fordi alle skal kunne få den rette hjælp, når de har brug for det, siger Trine Torp, psykiatriordfører for SF.

Næste skridt bliver at få forhandlet en langsigtet plan for psykiatrien. Den skal forhandles i løbet af foråret.

– Det helt store skridt kommer med 10-års-planen, som vi nu skal i gang med. Den bliver vigtig, fordi den skal styrke socialpsykiatrien og det forebyggende arbejde med især børn og unge. Det glæder jeg mig til. Det er der, vi kan skabe de nødvendige forandringer i psykiatrien, siger Trine Torp.