Del

Fem partier: 2025-klimaudspil fra regeringen er for lidt og for useriøst

30-11-2023

SF, EL, K, RV og ALT vil ikke skrive under på regeringens seneste udspil til at nå 2025-klimamålet. Partierne mener kort og godt, at CO2-reduktionerne er for små og tiltagene er for usikre. Det eneste håndfaste element i udspillet er, at SVM-regeringen nu er klar til, at dieselafgiften i 2025 hæves med 50 øre. Hvis SVM-regeringen ikke kommer med flere og mere sikre CO2-reduktioner i 2025, så forlader partierne forhandlingsbordet.

Partierne har forhandlet siden juni, men partierne ser langt fra at regeringen har flyttet sig nok. Det nuværende udspil fra SVM-regeringen giver i alt 0,8 mio. ton CO2-reduktioner og består af tre hovedelementer; en forhøjelse af iblanding af biobrændstof, en forhøjet dieselafgift og en tilskudspulje til fodertilsætningsstoffer til landbruget. Klimamålet i 2025 er lavet som et spænd på 50-54 pct. CO2-reduktion i 2025 forhold til 1990. Klimaprogrammet fra 2023 viser, at der mangler 0,5 ton CO2-reduktion for at den lave ende i spændet. Men flere grønne organisationer og Klimarådet har påpeget, at der er store usikkerheder forbundet med fremskrivningen. Den grønne tænketank Concito og Klimarådet vurderer, at der med god sandsynlighed mangler CO2-reduktioner over 2 mio. ton.

”Klimaforandringerne vælter ind over os, men alligevel er der stadig ikke en klimaaftale på bordet, som bringer Danmark sikkert i mål med klimamålet i 2025 eller som bringer CO2-udledningerne langt nok ned. En højere dieselafgift bidrager til at lukke det sorte hul i forhold til Tyskland, men der skal mere klimahandling til at nå 2025-målet” Signe Munk, SF

Partierne ønsker at få flere sikre og reelle CO2-reduktioner for at øge sandsynligheden for at nå 2025-målet. Vurderingen fra partierne er entydigt, at blandt regeringens forslag er det kun en forøget dieselafgift der reelt leverer sikre CO2areduktioner. Uanset hvad SVM-regeringen måtte vælge at gøre, så vil partierne selvsagt stemme for en øget dieselafgift, men vil ikke skrive under på en samlet uambitiøs aftale, som partierne ikke kan stå inde for vil nå klimamålet.