Kampen mod skattely og hvidvask foregår også i EU

Når man som almindelig borger i Danmark betaler indkomstskat sker det efter danske regler fastsat af Folketinget. EU’s regler på skatteområdet handler derimod om samarbejde på tværs af landegrænser med bekæmpelse af skattely, international skattesnyd og hvidvask.

En række omfattende lækager, som for eksempel Lux Leaks og Panama Papers, har afsløret, at flere store multinationale selskaber stort set ikke betaler skat i Europa, fordi de bruger f.eks. Luxembourg som skattely for deres overskud. Sagerne har været med til at skabe opmærksomhed om problemet med skattely og opbakning til EU-initiativer på skatteområdet.

EU har blandt andet vedtaget regler om obligatorisk informationsudveksling mellem medlemslandene i skattesager. Reglerne skal sikre, at medlemslandenes skattemyndigheder har adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv beskatning i hvert medlemsland.

EU-Kommissionen har også fremlagt en række initiativer til at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig på EU niveau og et forslag til en modernisering af selskabsbeskatningen i EU. Forslaget vil indebære, at der skabes fælles EU-regler for beregningen af virksomheders skattepligtige indkomst. Det vil med de nye regler være obligatorisk for store koncerner med en omsætning på mere end 750 mio. euro (ca. 5,6 mia. kr.) og frivilligt for øvrige selskaber i EU. Forslaget skal vedtages enstemmigt for at kunne træde i kraft og kræver derfor at alle medlemslande bliver enige. Direktivet til det fælles selskabsskattegrundlag blev fremlagt af Europa-rådet i 2016 og behandles stadig.

De store afsløringer af skattefiflerier har vist det enorme samfundsproblem, vi har med skatteunddragelse. I SF mener vi, at denne vildtvoksende og skadelige kapitalisme skal under kontrol. Problemet er systemisk og kan kun løses i fællesskab med andre lande. Derfor skal EU arbejde for et europæisk og globalt regelværk og kontrolsystem, hvor myndigheder arbejder sammen på tværs af grænser for at afsløre snyd og indkræve skat.