Konkrete fremskridt på det sociale område

Et eksempel på EU’s sociale arbejde er, at der netop er sikret øremærket barsel og orlov til fædre. Forhandlere fra EU-Parlamentet og EU’s regeringer er blevet enige om at sikre to måneders øremærket barsel til hver forælder, så forældre i hele EU får ret til mindst fire måneders barselsorlov og desuden får ret til at gå på orlov for at passe syge familiemedlemmer.

De nye regler fastsætter en række minimumsstandarder der skal sikre en god balance mellem arbejdslivet og familielivet, og det er stadig muligt for medlemslandene i EU at gå længere og give borgerne bedre rettigheder end EU fastsætter, hvis de ønsker det.

Et andet eksempel, hvor EU har betydet konkrete sociale fremskridt, er på ligelønsområdet. EU’s ligelønsdirektiv dannede i sin tid grundlag for den første danske ligelønslov. Før EU bad Danmark gennemføre ligeløn i lovgivningen, havde Danmark faktisk ikke nogen ligelønslov. Med Lissabon-traktaten fra 2009 blev ligestilling også skrevet ind i EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder.

EU giver os mulighed for at binde de europæiske arbejdsmarkeder sammen og forbedre sociale vilkår på tværs af grænser. Men i dag er der ofte for meget fokus på markedet og for lidt på lønmodtagernes vilkår. I SF ønsker vi et socialt Europa med balance mellem markedet og fællesskabet samt høje miljømæssige og sociale standarder.

Det vil SF

Et venstreorienteret Europa er et socialt Europa. EU giver os en enestående mulighed for at binde de europæiske arbejdsmarkeder sammen og forbedre sociale vilkår på tværs af grænser. Men der er for meget fokus på markedet og for lidt på lønmodtagervilkår. SF vil et socialt Europa, hvor alle borgere oplever en nødvendig balance mellem markedet og fællesskabet samt høje miljømæssige og sociale standarder.

Det er på tide, vi får indført en ’social protokol’, der slår fast, at det indre markeds fire friheder (fri bevægelse for varer, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser) ikke trumfer lønmodtagernes ret til ordnede løn- og arbejdsvilkår. Sideløbende vil SF støtte og forbedre ’den europæiske søjle for sociale rettigheder’ som en rettesnor for udbygningen af Europas arbejdsmarkeder og velfærdssamfund.

Mange arbejdstagere er udsat for ’kreative’ ansættelses-arrangementer, hvor EU’s regler for vandrende arbejdskraft er brækket helt af led – ofte i kombination med skattespekulation og andet snyderi. Her er årsagen imidlertid oftest manglende national implementering af de muligheder EU giver – som f.eks. at indføre kædeansvar. Eller grunden kan være svigtende kontrol med, hvad der foregår på mange arbejdspladser. Nogle områder er dog stadig ikke reguleret. F.eks. har luftfarten for længe fået lov til at flyve under radaren, når det kommer til løn- og arbejdsvilkår.

<< TILBAGE