Konkrete fremskridt på det sociale område

Et eksempel på EU’s sociale arbejde et, at der netop er sikret øremærket barsel og orlov til fædre. Forhandlere fra EU-Parlamentet og EU’s regeringer er blevet enige om at sikre to måneders øremærket barsel til hver forælder, så forældre i hele EU får ret til mindst fire måneders barselsorlov og desuden får ret til at gå på orlov for at passe syge familiemedlemmer.

De nye regler fastsætter en række minimumsstandarder der skal sikre en god balance mellem arbejdslivet og familielivet, og det er stadig muligt for medlemslandene i EU at gå længere og give borgerne bedre rettigheder end EU fastsætter, hvis de ønsker det.

Et andet eksempel, hvor EU har betydet konkrete sociale fremskridt, er på ligelønsområdet. EU’s ligelønsdirektiv dannede i sin tid grundlag for den første danske ligelønslov. Før EU bad Danmark gennemføre ligeløn i lovgivningen, havde Danmark faktisk ikke nogen ligelønslov. Med Lissabon-traktaten fra 2009 blev ligestilling også skrevet ind i EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder.

EU giver os mulighed for at binde de europæiske arbejdsmarkeder sammen og forbedre sociale vilkår på tværs af grænser. Men i dag er der ofte for meget fokus på markedet og for lidt på lønmodtagernes vilkår. I SF ønsker vi et socialt Europa med balance mellem markedet og fællesskabet samt høje miljømæssige og sociale standarder.