Del

Danmark skal være helt uafhængig af gas fem år før planlagt

06-03-2022

Det er uhensigtsmæssigt, at Danmark er afhængig af naturgas. For det første er energiformen ikke foreneligt med en ambitiøs klimapolitik og den grønne omstilling. For det andet modtager Danmark en del russisk naturgas, hvilket er sikkerhedspolitisk uholdbart, og hvor importen bør sanktioneres gennem EU.

SF’s energi- og klimaordfører Signe Munk fremlægger derfor nu et bud for, hvordan Danmark her og nu kan rykke sig i en grønnere og mere sikker retning.

Jeg har det sådan, at vi hellere må komme i gang i dag end i morgen. Danmark skal gå forrest og vise vejen for andre lande i den grønne omstilling til fordel for alles sikkerhed”, siger Signe Munk.

Energistyrelsen har en forventning om, at vi i 2033 producerer ligeså meget biogas og lign., som vi bruger i alt af gas. SF mener, at det er realistisk at fremrykke det tidspunkt fem år frem ved at sætte ind på både forbrugs- og produktionssiden.

Uafhængighed af naturgas indebærer både at vi udbygger vores biogas i et forceret tempo, og at vi så hurtigt som muligt holder op med at bruge gas til opvarmning ved at erstatte gasfyr med varmepumper og fjernvarme. Det betyder at gassen – som i stigende grad vil være grøn biogas – reserveres til industriel anvendelse og eksisterende gasdrevne transportmidler.

En række virkemidler kan få betydning allerede fra næste fyringssæson og skal prioriteres. Der vil dog gå et antal år, før omstillingen væk fra naturgas er helt gennemført. Samtidig skal udbygningen af grøn strøm accelereres sideløbende frem mod 2030.

Konkret foreslår SF:

 • Stop for ny naturgasfyr
  • SF foreslår et stop for ny naturgasfyr til opvarmning. Det kan være i konflikt med EU-reglerne, men lige nu må der være en mulighed for at få ændret disse, hvilket regeringen også har lovet SF at afsøge mulighederne for.
 • Omlægning til biogas
  • SF foreslår, at det planlagte 2-delte udbud af biogas samles i et større udbud. Det vil sikre væsentligt mere biogas allerede om 2-3 år.
  • SF foreslår at give tilladelse til at lave biogas på flere typer af input for at få produktionen på de eksisterende anlæg i vejret. Tilladelsen gives i 16 måneder, indtil Tyrafeltet kommer i produktion igen.
 • Grøn omstilling af fjernvarmen
  • SF foreslår, at kommunerne pålægges at fremskynde varmeplanlægning i forhold til udbygning af fjernvarmenettet, samt at der tilføres flere midler til puljerne som støtter udrulning af fjernvarme. Endelig skal naturgassen ud af fjernvarmeproduktion og erstattes af fx store varmepumper og varmelagre.
  • SF foreslår, at alle kommuner inden sommerferien skal rapportere, hvad de har tænkt sig at bidrage med ift. udrulning af mere fjernvarme, samt hvornår de vil udfase brugen af gas i deres fjernvarmeværker.
  • SF foreslår, at kommunerne igen får mulighed for at indføre tilslutningspligt til fjernvarme i egnede områder. Tilslutningspligt sikrer, at de faste omkostninger ved fjernvarmerør mv. kan fordeles på flere borgere og dermed kan prisen holdes nede.
 • Gasfyr til varmepumpe
  • SF foreslår bedre økonomiske muligheder ved udskiftning af naturgasfyr til varmepumpe. Der skal tilføres penge til de eksisterende puljer, så langt flere kan få tilskud til udskiftning af gasfyr med varmepumper. Efterspørgsel og et ønsket om at skifte ses allerede nu.
  • SF foreslår, at fjernvarmeselskaber skal have mulighed for at tilbyde varmepumper på lejebetingelser for at sprede den høje investeringsudgift over tid, ligesom det offentlige skal kunne garantere for lån til en varmepumpe for husstande uden friværdi eller anden formue. For landsbyer mv. skal der være mulighed for at etablere mini-fjernvarmeanlæg fx en stor, fælles varmepumpe. SF ønsker at prioritere varmepumper i de områder, hvor fjernvarme er urealistisk.
  • SF foreslår, at udgifter til udskiftning af naturgasfyr til varmepumpe for alle offentlige bygninger skal kunne afholdes udenfor anlægsrammen.
 • Energibesparelser i husstande, offentlige og industri
  • SF foreslår økonomisk hjælp til isolering og energibesparelser med særligt fokus på husstande med høje energiudgifter, dårlige energimærker og lave indkomster. Samtidig bør der via en borgernær kampagne gøres opmærksom på betydning af varmeforbrug og gevinsterne ved energirenovering.
  • SF foreslår, at energirenovering af offentlige bygninger, hvor der stilles krav til kommuner, regioner og statslige institutioner om at lave en plan for hurtig energirenovering af deres bygningsmasse, bør kunne afholdes udenfor anlægsrammen.
  • SF foreslår, at adgangen til puljen til energibesparelser mv. i industrien skal gøres lettere. Den er administrativ tung for virksomhederne. Der skal etableres en hot-line og opsøgende virksomhed, som har fokus på både energibesparelser og fortrængning af fossil energi og elektrificering, altså grøn energiomlægning. Der etables et rejsehold til at rådgiver industrivirksomheder.
 • Pulje til elektrificering i industrien
  • SF foreslår, at der afsættes en pulje til hurtig elektrificering af industrianlæg, der kører på gas.