Del

Danmark bør have et bindende mål for energieffektivitet

04-06-2019

SF lancerer, sammen med interesseorganisationen SYNERGI, et forslag om, at en kommende regering sætter sig et energieffektivitetsmål på 30 procent i 2030.

I Danmark har vi mål for vores udbygning af vedvarende energi, men ikke for energieffektivitet, og det vil SF altså nu ændre med et bindende mål for energieffektivitet.

”Hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen, er det fuldstændig afgørende, at vi også energieffektiviserer. Vi skal have et bindende mål for energieffektivitet, som sikrer, at vi rent faktisk kommer i gang – og gør det nu. Faktisk viser både danske og internationale studier, at vi slet ikke kan nå målene uden også at energieffektivisere”, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Energikommissionen og senest Klimarådet har i deres analyser peget på energirenoveringer som det billigste redskab i den grønne omstilling.

I sidste uge lancerede SYNERGI i samarbejde med en række andre partnere i alliancen ”Grøn Logik” hovedkonklusionerne fra en større analyse udarbejdet af EA Energianalyse, der lanceres senere på sommeren. Den viser, at den grønne omstilling kan blive op mod 160 mia. kr. dyrere i 2050, hvis vi ikke energieffektiviserer.

”Det er grøn logik at reducere vores energiforbrug – for klimaets skyld, men også for vores pengepungs. Klimaet kan ikke vente på, vi kommer i gang, og heldigvis findes de energieffektive teknologier allerede i dag, så vi kan sådan set trække i arbejdstøjet og gå i gang i morgen”, siger Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI, interesseorganisationen stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX, som i dag også har Dansk Energirådgivning, Boligselskabet Sjælland og Sustain Solutions som medlemmer.

I dag bruges godt 40 procent af energien i bygninger, og bygninger står for 36 procent af den samlede CO2-udledning. Derfor kan vi reducere en stor del af vores udledning af drivhusgasser, hvis vi forbruger mindre energi – og forbruger den mere effektivt end vi gør i dag.

Marianne Bigum, civilingeniør ph.d. og folketingskandidat for SF, har taget initiativ til dagens aftale.

”Bygninger spiller en stor rolle når det kommer til CO2-udledning, men også i forhold til mange andre miljøpåvirkninger, herunder vores råstofforbrug. Rundt regnet halvdelen af bygningers miljøpåvirkninger kommer fra bygningens drift, og den anden halvdel kommer fra materialevalg. Samtidig forventes det, at vi de næste 40 år skal bygge lige så meget bynær bebyggelse, som vi har gjort de sidste 4000 år. Derfor er det også en mærkesag for mig, at vi får en grøn byggepolitik, hvor nogle af de absolut vigtigste elementer netop er energieffektiviseringer og cirkulært byggeri.”

”Og så handler det her altså også om kernevelfærd – nemlig at sikre et sundt indeklima i vores 1,1 mio. danske parcelhuse og for vores mere end 700.000 børn i de danske skoleklasser rundt om i landet. For energieffektivitet handler om meget mere end bare at nedsætte vores energiforbrug – det handler om de mennesker, der opholder sig i bygningerne. SF foreslår blandt andet en energisparefond med billige lån til energirenovering, varmepumper mv. og at energirenoveringer ikke længere skal underlægges det kommunale anlægsloft”, siger Pia Olsen Dyhr.