Del

Børnefamilier skal have ro på

31-05-2019

For mange familier med børn har svært ved at få enderne til at mødes. En stress hverdag går udover alle.

I et nyt familieudspil ’Giv børnefamilier ro på’ vil SF skabe en mere fleksibel hverdag, tryghed om de mindste og et godt familieliv for alle.

”Vi har brug for grundlæggende at tænke samfundet på en anden måde, så der er fleksibilitet til at være mere sammen med familien. Eller hvis man pludselig har en syg forælder, man skal tage sig af, eller i en periode i sit liv er nødt til at vælge anderledes. Man kan godt kalde det vores store vision. Jeg synes i virkeligheden, at vi alt for ofte glemmer familierne i politik,” siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF til Kristeligt Dagblad.

Som en del af udspillet er de to krav fra SF til Socialdemokratiets første finanslov. Det gælder en fjernelse af loftet over kontanthjælp og indførelse af minimumsnormeringer.

De skal være med til at give børn en god start i livet og en tryghed for forældrene, når de afleverer deres barn i vuggestuen eller børnehaven. Men udover det, skal forældre også have bedre rettigheder.

Økonomien skal ikke ramle, når et nyt liv kommer til verden. Derfor skal forældre have mulighed for at tage et babylån, og et fritidspas skal hjælpe i udsatte familier, så børn og unge ikke risikerer at være sat udenfor fritidsinteresser.

En mere fleksibel hverdag

 • Ret til nedsat tid for småbørnsforældre til 30 timer om ugen.
 • Babylån på 60.000 kr. per barn fra staten. Forældre hæfter ligeligt. Tilbagebetales fra barnet er 10 år.
 • Fleksibel arbejdstid i det offentlige. Gå op og ned i tid efter aftale med leder.
 • Udvide barnets sygedage. To dage dækket af arbejdsgiver, dagpenge i op til 10 dage.
 • Ret til ikke at tjekke mails i fritiden. Skrives ind i funktionærloven som værn mod grænseløse arbejde.

Tryghed om de mindste

 • Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.   
 • Overgang fra vuggestue til børnehave bør ikke ske, før barnet fylder 3 år.
 • Udsat skolestart sådan at forældrene har mulighed for at udskyde med et år til modenhed.

Godt familieliv for alle

 • Kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Det samme gælder 225-timers reglen og integrationsydelsen.
 • Øget beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere med 50 pct.
 • Fritidspas. Økonomisk støtte til børn og unge i udsatte familie.
 • Sammenhængende sommerferie for alle børn på mindst tre uger af deres ferie i skolernes sommerferie.