Del

Børn og unges mistrivsel skal øverst på dagsordenen

15-08-2022

Flere børn end nogensinde føler sig tynget af livet. Hos SF ser vi børn og unges mistrivsel som en af vor tids største udfordringer. Det er ikke deres ansvar, men samfundets. Børn og unge er ikke problemet, de viser et. Et problem der kræver politiske løsninger.

 

Derfor er det også et af vores 16 forhandlingskrav til en ny regering og et nødt rødt-grønt regeringsgrundlag. Vi vil give børn og unge en central stemme i en ny regering ved at oprette en helt særlig ministerpost med fokus på børn og unges mentale trivsel.

 

For årtiers effektiviseringer har minimeret tiden til fordybelse og omsorg. Børn skal navigere i en verden med lange skoledage, skiftende lærere, læreplaner allerede fra børnehaven, test fra de er helt små, karrieremål og få voksne til at vejlede dem. De små fritidshjem er mange steder blevet til enorme skolefritidsordninger, hvor bål, teatertur, svømmehal og hjemmebag er sparet væk.

 

Lærere og pædagoger er presset af bureaukrati og mangler kolleger, men har til gengæld rigeligt med krav. Medmenneskeligheden er sakset, fordi den ikke kunne kvantificeres af McKinseys rapporter. »Klassens time« er mange steder ofret som det ultimative symbol på, at alt, der ikke handler om direkte, målbar faglighed er værdiløst i »maskinens« øjne. Skolepsykologen og sundhedsplejersken er rykket over i kommunale centre, pedellen og rengøringen ligeså.

 

De sidste par år har SF været garant for, at farten blev sat lidt ned – særligt for de mindste. Med lidt kortere skoledage, afskaffet de nationale test som vi kender dem, mindre pres på at skulle rykke op i børnehave som tumling, fordi det ser godt ud i et kommunalt excel-ark. Afskaffet uddannelsesloftet. Fjernet karakterbonussen. Alligevel vokser samfundets puls hurtigere end de hastighedssænkende tiltag.

 

Derfor arbejder vi for at sætte børn og unge endnu højere på den politiske dagsorden. Så vi sammen kan sikre mere ro på.

Du kan læse mere om vores børnepolitik her: