Del

Vil sikre handicappede bedre vilkår

04-06-2019

En ordentlig socialpolitik kræver, at vi tager hånd om samfundets udsatte borgere. Den udsatte borger skal blive herre i eget liv. Hjælp til socialt udsatte skal derfor tage udgangspunkt i at styrke borgerens egne ressourcer, netværk og handlemuligheder.

Derfor fremlægger SF nu et handicapudspil, der skal sikre langt bedre vilkår, så borgere med et fysisk eller psykisk handicap kan leve et værdigt, respektfuldt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser. På en række punkter er hjælpen fra det offentlige desværre ikke tilstrækkelig i dag, ligesom de fysiske adgangsforhold i flere tilfælde sætter for mange begrænsninger for mennesker med handicap.

To af hovedpunkterne i udspillet er, at skaffe flere ressourcer til kommunerne, så der er råd til hjælp samt at unge mennesker med handicap ikke bliver tvunget på institution, når de fylder 18 år.

Til BT siger Kirsten Normann Andersen:

»I de få situationer, hvor forældrene får lyst til at blive ved med at tage ansvaret selv, skal man kunne videreføre den ordning, de hele tiden har haft. På den lange bane er det også langt billigere end at anbringe de unge mennesker på en institution,« siger Kirsten Normann Andersen (SF).