Del

Valgprogram til Europa-Parlamentsvalget 2019

10-08-2018

På landsmødet 2018 vedtog SF valgprogram til det kommende valg til Europa-Parlamentet. Vi kæmper for et solidarisk Europa, hvor der er hjælp til de dårligst stillede borgere, verdens mest udsatte mennesker og fremtidige generationer. De seneste fem år har Margrete Auken repræsenteret SF i Europa-Parlamentet og siddet i Den Grønne Gruppe, hvor hun bl.a. har fokuseret på grøn omstilling og international politik.

SF er et EU-engageret parti, fordi vi også har brug for et større fællesskab end Danmark. Flygtningestrømme, plastikforurening og klimaforandringer kender ikke grænser, og derfor er der brug for at vi sammen løser disse problemer i forpligtende fællesskab. Men vi er også kritiske overfor lukkethed, der eksisterer i mange af EU’s institutioner.

Ved næste Europa-Parlamentsvalg vil SF særligt fokusere på 4 temaer:

Et socialt Europa

Et venstreorienteret Europa er et socialt Europa. EU giver os en enestående mulighed for at binde de europæiske arbejdsmarkeder sammen og forbedre sociale vilkår på tværs af grænser. Men der er for meget fokus på markedet og for lidt på lønmodtagervilkår. SF vil et socialt Europa, hvor alle borgere oplever en nødvendig balance mellem markedet og fællesskabet samt høje miljømæssige og sociale standarder.

Et Europa med fair skattebetaling og bæredygtig økonomi

En række store afsløringer af skattefiflerier og direkte svindel har vist det enorme samfundsproblem, vi har med skatteunddragelse. Problemet er systemisk og skal løses internationalt. Denne vildtvoksende og skadelige kapitalisme skal under kontrol. EU skal arbejde for et europæisk og globalt regelværk og kontrolsystem, hvor myndigheder arbejder sammen på tværs af grænser for at afsløre snyd og indkræve skat, i første omgang gennem OECD.

Et grønt Europa

EU skal være i front internationalt for at sikre en bæredygtig klimaplan. SF vil gå forrest i kampen for et mere grønt Europa, når det kommer til reduktion af drivhusgas-udledning, omstilling til grøn energi, kampen mod klimaforandringer og kemikaos, grøn omstilling af landbrugspolitikken samt for natur og biodiversitet.

Et Europa der i fællesskab håndterer flygtninge og migration

EU blev ramt hårdt af flygtningekrisen i 2015, og rystelserne har endnu ikke lagt sig. Krisen åbenbarede et behov for at ændre flygtningesystemet grundlæggende. Men det skal ikke ske ved at lukke for kvoteflygtninge og vende EU ryggen. Tværtimod er EU-samarbejdet en forudsætning for at problemet kan håndteres. SF’s bud er en human og praktisk tilgang med større fokus på årsagerne til, at der kommer flygtninge og migranter til Europa.