Del

Tid til tryghed for seniorer

30-04-2023

Mange seniorer kommer i klemme efter et langt arbejdsliv. For nogle sætter mange års hårdt arbejde sig i kroppen og de sidste år på arbejdsmarkedet er forbundet med nedslidning og et liv på smertestillende piller. Andre får en uværdig afsked med arbejdslivet, fordi de bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af deres alder, mens der bliver talt om mangel på arbejdskraft.

Derfor er der behov for mere tryghed og retfærdighed gennem arbejdslivet. Seniorer skal have mulighed for, at man på en værdig måde kan trække sig tilbage, når helbredet svigter. Derfor mener SF, at der er behov for at holde fast i seniorpensionen og forbedre mulighederne for førtidspension.

SF har følgende forslag, som modvirker nedslidning på arbejdsmarkedet, forbedrer trivslen på seniorjobmarkedet og sætter ind med støtte, når nedslidningen er sket. Alle har ret til værdig tilbagetrækning.

 • Bevar og udvid seniorpensionen
 • Ret til førtidspension for alle med en arbejdsevne under 7,5 time om ugen
 • Bevar seniorjobordningen
 • Flere skal omfattes af tilbuddet om tidlig pension / ”Arne-pensionen”
 • Ret til nedsat tid når man er fyldt 60 år
 • Alle offentlige arbejdspladser skal have en seniorpolitik
 • Sociale klausuler for private virksomheder, der leverer ydelser til staten, skal omfatte krav om seniorpolitik. Opfordring til kommuner, regioner og selvejende institutioner om at gøre det samme
 • Tilbud om sporskifte skal udbygges til at omfatte flere og med længere uddannelsesforløb
 • Alle offentlige arbejdspladser skal have planer for voksen- efter og videreuddannelse
 • Sociale klausuler for private virksomheder, der leverer ydelser til staten, skal omfatte bestemmelser om planer for efteruddannelse af de ansatte. Opfordring til kommuner, regioner og selvejende institutioner om at gøre det samme
 • Der skal udarbejdes en handleplan mod alderdiskrimination
 • De nuværende muligheder for fastholdelsesfleksjob for seniorer skal også tilbydes yngre årgange
 • Et sundt og sikkert arbejdsmiljø skal give alle mulighed for at kunne holde til at arbejde