Del

Stor milliardplan skal bekæmpe mistrivselskrisen

13-10-2022

Børn og unges mistrivsel skal adresseres på niveau med den økonomiske krise, inflationen, den sikkerhedspolitiske krise og klimakrisen. Der skal afsættes et større milliardbeløb frem mod 2030. 

Danmark oplever lige nu en trivselskrise. Flere og flere mistrives – særligt børn og unge.

Krisen har vokset sig stor nok til at være en kritisk udfordring for vores samfund. Derfor skal alvoren klokkeklart afspejle sig i et kommende regeringsgrundlag.

”Det her bliver et fuldstændig centralt tema for os, også når valget skal gøres op. Udover den krise, verden har sat os i med voldsomme prisstigninger, har vi en enorm opgave som samfund i at sikre, at børn og unge trives,” siger Pia Olsen Dyhr.

Trivsel bliver et essentielt krav til Socialdemokratiet for SF. Selvom der er kommet penge en folkeskolemilliard og minimumsnormeringer i denne periode, er vi slet ikke i mål.

”Jeg må på det kraftigste advare mod en regering over midten. Den advarsel handler ikke mindst om børnene. Der bliver allerede talt vidt og bredt blandt partierne om skattelettelser, og jeg frygter, at børne- og ungedagsorden vil blive fuldstændig glemt. Det hverken kan eller vil vi på nogen måde acceptere” siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil afsætte 660 mio. kr. i 2023 voksende til knap 7 mia. kr. i 2030. I alt vil partiet over de kommende otte år i årene fra 2023-2030 investere knap 35 mia. kr. i at bekæmpe mistrivselskrisen. Pengene skal findes i det frie råderum.

”Mistrivslen påvirker og belaster allerede daginstitutioner, fritidstilbud, skoler og uddannelser, og det er en bombe under fremtidens arbejdsmarked. Trivselskrisen og konsekvenserne presser psykiatrien. Allerede i dag er psykiatrien overbelastet og kan ikke give den fornødne hjælp. Alarmklokkerne burde bimle og bamle hos DI, DE og DA,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF foreslår et nyt og massivt arbejde sat i gang i tre trin og over de kommende otte år frem mod 2030. Det ligger udover og i forlængelse af aftalen om en 10-årsplan på psykiatriområdet.

Dels foreslår SF en akut indsats med tiltag her og nu for at forbedre rammerne og sikre, at færre børn og unge og rammes af mistrivsel og psykiske lidelser som stress, angst og depression og i stedet gribes og hjælpes i opløbet.

Dels foreslår SF en kommission, der løbende skal afrapportere om forslag og tiltag over de kommende otte år med et substantielt beløb til rent faktisk at føre arbejdet ud i livet.

1) En række konkrete indsatser sættes i gang her og nu. Det skal være et løft af de rammer, hvor børn og unge færdes – i første omgang i daginstitutioner og folkeskolen. Så der allerede nu sættes gang i:

– Minimumsnormeringer i hver eneste institution
– Klasseloft på 24 elever i klassen
– Frihedspulje til folkeskolen

SF vil sikre en ret til hurtig hjælp for børn, der udviser tegn på mistrivsel samt forkorte ventelisterne til den gratis ret til psykologhjælp for unge markant. For mange får det i dag værre, mens de venter på hjælpen. En del af det er der fundet penge til i psykiatriaftalen.

2) En kommission nedsættes bredt sammensat af eksperter, faggrupper, organisationer og unge, der skal komme med oplæg og forslag til Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet etc.

SF ser, at det på ungeområdet, hvor de unge også selv kommer til at spille ind via kommissionen, kan være tiltag som:
– At erstatte afslutningseksaminerne med en overgangsprøve, hvor eleverne kan prøve forskellige uddannelser af frem for at dumpe i folkeskolen.
– En ny karakterskala, hvor der er et mindre spring mellem karaktererne.
– Mere tid til feedback, undervisning og vejledning på tværs af alle uddannelser – og på erhvervsskolerne opgradere materialerne.
– Mere fleksibilitet ind i hverdagen og studielivet for unge og fjerne de sidste rester af fremdriftsreformen; herunder den bonus, universiteterne får, hvis de når målet om at få tilstrækkeligt mange studerende igennem på normeret tid, som dog reelt er en økonomisk straf, universiteterne – og i sidste ende de studerende – mødes med, hvis de ikke når målet.

3) En stor pulje af pengene reserveres, så der kan følges løbende op på kommissionens anbefalinger og føre dem ud i livet, særligt tiltag for de unge. Mange kommissioner begrænses af et krav om, at de ikke må koste penge, men det er urealistisk at sikre bedre trivsel, uden at det koster. Her vil over halvdelen af milliarderne i 2030 være til rådighed, men der allerede fra 2024 er mulighed for at prioritere i en ramme på én milliard.

Kommissionen bør understøttes af minister for børn og unges trivsel, som SF tidligere har foreslået ved at udvide Børne- og Undervisningsministeriet med ansvarsområde for børn og unges mentale trivsel. Ministeren skal sikre den samlede indsats på tværs af ressortområder; folkeskole, daginstitutioner, psykiatri, social- og sundhedsområdet mv. og de andre ministerier.