Del

SLÅ HÅRDERE NED PÅ VOLDTÆGT

11-12-2019

Op til lanceringen af ekspertpanelets anbefalinger og forhandlinger om politiforlig stiller SF nu med en række ønsker, der skal forbedre behandlingen af voldtægtsofre.

Hovedelementerne er blandt andet:

  • Penge til nye efterforskningsenheder i alle politikredse med særlig fokus på voldtægt
  • Bedre bevisførelse i voldtægtssager
  • Helt nyt uddannelsesforløb i politiet
  • Obligatorisk bistandsadvokat i voldtægtssager
  • Samtykkebaseret lovgivning
  • Anklagemyndigheden skal rejse sager om vold, når der ikke kan løftes bevisbyrde for voldtægt

Det er SF’s retsordfører Karina Lorentzen, der spiller ud med forslagene om flere penge til efterforskningen af voldtægtssager, som hun altså vil tage med de kommende forhandlinger om politiforlig:

”Voldtægtsområdet har haft stor bevågenhed i en årrække, men det er meget sparsomt, hvad det har kastet af sig politisk. Nu skal der ske noget, så voldtægtsofrene mærker, at det er mere end bare snak,” siger Karina Lorentzen.

Ud af 1079 anmeldelser om vold og voldtægtsforsøg endte kun 6 procent af anmeldelserne af voldtægt i 2018 med en dom over en gerningsperson. Langt størstedelen af sagerne kommer aldrig for en dommer. Dels er der mange kvinder, som aldrig anmelder, og dels lader anklagemyndigheden ofte sagen falde, fordi de ikke kan løfte bevisbyrden.

En klokkeklar årsag til diskrepansen mellem anmeldelser og domsfældelser kan være en alvorligt haltende efterforskning. Talløse kvinder har berettet om ikke at blive taget alvorligt efter en voldtægtsanmeldelse. I Kirstine Holsts sag så vi sågar en blodplettet kjole, der aldrig blev taget ud af de poser til sporsikring, de blev afleveret i. Det er ikke svært at forstå det øvrige samfunds mistillid til dommer, hvor basalt bevismateriale ikke er blevet undersøgt.

”Det er komplet uholdbart, at voldtægtsofre møder den indstilling, at deres sag ikke bliver taget alvorligt. Det betyder også at resten af samfundet mister tilliden til, at gerningspersoner bliver dømt og retfærdigheden sker fyldest.”

”Derfor kommer vi frem mod det nye år til at lægge et højt pres på regeringen for, at voldtægtsområdet bliver taget seriøst.”

SF’s udspil på politiområdet indeholder en række flere elementer. Kontakt Karina Lorentzen for detaljer.