Del

SF’S FORSLAG TIL EN BØRNERETTIGHEDSLOV

02-06-2019

Vores børn skal ikke vokse op i store velfærdsfabrikker, hvor der ikke er nok voksenomsorg. Det er afgørende for børns udvikling og trivsel, at de er i trygge rammer. Derfor har SF fremlagt et forslag til en ny børnerettighedslov, der skal sikre, at vores daginstitutioner ikke bliver for store, og at der altid er tilstrækkeligt antal pædagoger.

”Vi har set en tendens de sidste mange år, hvor daginstitutionerne er blevet større og større. Vi vil skabe nogle trygge omgivelser og miljøer, hvor børnene trives. Vi mener som udgangspunkt ikke, at institutioner skal rumme mere end 100 børn, og der skal være flere voksne til børnene,” siger SF’s gruppeformand Jacob Mark.

SF vil desuden holde fast i sit krav om minimumsnormeringer og foreslår desuden, at det ved lov skal sikres, at pædagoger og medhjælpere ikke er alene med en børnegruppe ligesom der bør være et loft for hvor mange børn, der er i børnegrupper i børnehaven.

De nye reguleringer skal samles i en børnerettighedslov, hvor retningslinjerne skal være vejledende, men det pålægges kommunerne at føre tilsyn med gruppestørrelser, daginstitutionsstørrelser og alenetid. 

SF FORESLÅR

  • En børnerettighedslov, der regulerer daginstitutionsstørrelser, normeringer, gruppestørrelser på stuerne, støjniveau og indeklima.
  • Minimumsnormeringer på 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven.
  • At institutioner som udgangspunkt ikke er større end 100 børn. Ellers skal der sættes ind med mere tilsyn og bedre bemanding.
  • Et loft over hvor mange børn, der må være i børnegrupperne. Max 10 børn i en gruppe i vuggestuen og 20 børn i en gruppe i børnehaven
  • At pædagoger ikke har længerevarende alenetid med større børnegrupper.
  • Ændring af budgetloven, så kommuner kan bruge penge på at bygge nye daginsitutioner
  • Retningslinjerne i loven skal være vejledende men det pålægges kommunerne at føre tilsyn med gruppestørrelser, daginstitutionsstørrelser og alenetid.