Del

SF vil svække offentlige arbejdsgiveres magt i den danske model

11-09-2021

Lige nu er det en ulige kamp, når medarbejdere i det offentlige strejker for bedre vilkår. Derfor skal der ske drastiske ændringer af systemet. Det mener SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, som er klar med nyt forslag. 

Eksemplerne kender vi. Den netop overståede sygeplejerskekonflikt, lærerlockouten i 2013 og de langtrukne forhandlinger i 2018, som var få timer fra en storkonflikt. Alt for mange overenskomstforhandlinger ender ifølge SF i konflikt, fordi den danske model giver de offentlige arbejdsgivere nogle urimelige fordele. Nu vil SF lave modellen om og svække arbejdsgivernes magt i forhandlingerne. 

– Den danske model fungerer fantastisk på det private arbejdsmarked, men mindre godt på det offentlige område. Modellen er indrettet sådan, at de offentlige arbejdsgivere rent faktisk sparer penge under en konflikt, og der er ikke tilstrækkelig armslængde mellem politikerne og de offentlige arbejdsgivere. Det bliver en ulige kamp, og det skal vi lave om, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF. 

– Vi leger nærmest ’dansk model’ på det offentlige arbejdsmarked, men der er noget fup-og-fidus over foretagendet. Vi holder hinanden for nar, når vi messer, at ’politikerne må ikke blande sig’, for der er jo netop ikke vandtætte skotter mellem Folketinget og de politikere, som forhandler overenskomsterne, siger Pia Olsen Dyhr. 

Ifølge SF er der flere urimeligheder ved den danske model på det offentlige område. Konfliktretten på det offentlige arbejdsmarkedet er anderledes, fordi arbejdsgiveren her sjældent rammes økonomisk af en konflikt. Under en lockout eller strejke sparer arbejdsgiverne på begge områder penge på lønudgifter, men de offentlige mister sjældent en indtægt, som de private arbejdsgivere gør.  

SF vil sikre, at pengene bliver på det velfærdsområde, der er ramt af strejke. Det betyder, at hvis sygeplejerskerne strejker, skal de sparede lønkroner mv. efterfølgende bruges på sundhedsområdet, ligesom de skal bruges på skolerne, hvis lærerne strejker etc.  

– Vi kan ikke ligestille parterne, når det er de offentlige kasser, fagforeningerne er oppe imod. Men vi kan sikre, at de offentlige arbejdsgivere ikke bare kan læne sig tilbage og se, at de sparer flere og flere penge, i takt med at strejkekasserne bliver tømt. De penge, der er sat af til velfærd, skal bruges på velfærd, siger Pia Olsen Dyhr.  

SF foreslår at:  

  • De opsparede midler fra en lockout og strejke bliver på det pågældende velfærdsområde. 
  • Nedsætte en arbejdsgruppe blandt arbejdsmarkedets parter og regeringen, der skal komme med anbefalinger til ændringer af den danske model med inspiration fra Sverige og Norge, som har langt færre konflikter.