Del

SF vil samle oppositionen for at styrke psykiatrien

01-04-2023

Kort før valget i 2022 blev Folketingets partier enige om en 10-årsplan for at styrke psykiatrien. Området blev sikret et årligt løft 0,5 milliard kroner, men nu – omkring et halvt år senere – er der ikke sket noget.  

Det får SF til at kræve handling fra Regeringen:  

Der er akut brug for, at psykiatrien får det løft, som de blev lovet før valget. Ventelisterne bliver længere, og stadig flere mistrives, men Regeringen sidder på hænderne og holder på pengene, som skulle bruges til at styrke psykiatrien. Det er ikke godt nok,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr. 

Derfor præsenterer SF op til deres årlige landsmøde et psykiatriudspil, der skal styrke psykiatrien og sikre bedre vilkår for både patienter, pårørende og medarbejdere. Udspillet indebærer konkret at samle alle oppositionspartierne om en fælles henvendelse til Regeringen om at få gang i psykiatriforhandlingerne og få de 250 millioner kroner, der er afsat til hurtig hjælp for unge i mistrivsel, ud i alle kommuner med det samme.  

Derudover ønsker SF at sikre forløbsbeskrivelser for børn, unge og voksne med svære psykiske lidelser, en her-og-nu-kapacitetspakke til den regionale psykiatri samt at styrke botilbud og socialpsykiatrien.