Del

SF vil sætte ind mod mistrivsel blandt børn og unge

11-09-2021

Antallet af børn og unge, som døjer med psykisk mistrivsel, er steget voldsomt. Siden 2009 er 49 procent flere unge under 18 år kommet i kontakt med psykiatrien. Flere får diagnoser som angst, depression og ADHD eller oplever psykiske symptomer som ensomhed eller øget forbrug af smertestillende medicin. 

– Den mentale mistrivsel blandt børn og unge er eksploderet og er blevet en af vores helt store og tunge samfundsudfordringer. Hvert sjette barn under ti år har betydelige mentale helbredsproblemer. Otte procent af dem får en psykisk diagnose. Det er en bombe under hele vores samfund, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr. 

Nu vil SF sætte ind mod den øgede mistrivsel blandt børn og unge. Familierne skal have ret til hurtig hjælp gennem den pædagogiske og psykologiske rådgivning i kommunerne, PPR, når der er symptomer på psykisk mistrivsel. I dag kan PPR vælge at tilbyde hjælp, men det er ikke et krav. Det vil SF lave om på.  

– Vi ved, at unge med psykiske diagnoser har sværere ved at få en uddannelse og oftere ender med et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan vi ikke være bekendt over for dem, som mistrives, og vi kan som samfund ikke tåle på den måde at køre store dele af ungdommen ud på et sidespor, siger Pia Olsen Dyhr og fortsætter: 

– Familierne skal have hurtige hjælp, når et barn mistrives. Og de skal vide, hvor de skal gå hen uden at fare vild i systemet. Derfor skal der være én indgang for forældrene, og de skal have ret til hjælp, når barnet viser psykiske symptomer. 

SF vil sikre, at den pædagogiske og psykologiske rådgivning i kommunerne er bedre rustet til at håndtere udviklingen i den mentale mistrivsel blandt børn og unge, derfor vil partiet løfte PPR med 125 millioner kroner årligt. Samtidig vil SF oprette et nyt ministerium for mental sundhed og trivsel, som kan sikre, at emnet kommer øverst på dagsordenen, og at der kommer brede løsninger på problemerne. 

– En minister for mental sundhed og trivsel kan sikre, at der bliver taget et overordnet ansvar på et område, der er utroligt komplekst. Samtidig kan et nyt ministerium sikre, at der bliver arbejdet i dybden på tværs af ressortområder, og at alle perspektiver tænkes ind, når der skal findes løsninger, siger Pia Olsen Dyhr. 

 

Det vil SF: 

– Sætte ind mod den mentale mistrivsel og give familierne ret til hurtig og overskuelig hjælp. Der skal være én indgang til systemet, der skal gå gennem kommunernes PPR, og hjælpen skal komme hurtigt, også selvom barnet ikke har en psykisk diagnose.  

– Oprette et nyt ministerium for mental sundhed og trivsel, der skal sætte problematikken på dagsordenen, og sikre, at alle perspektiver inddrages, når der skal findes løsninger på den stigende mistrivsel.  

SF tager forslagene med til finanslovsforhandlingerne og vil afsætte 125 mio. kr. årligt til et løft af PPR.