Del

SF vil reducere landbrugets areal med 15 pct.

27-10-2022

Danmark ligger i toppen over de lande, hvor landbruget fylder mest af arealet, og det gør det meget sværere at nå vores klimamål. Derfor vil SF tage 15 pct. af landbruget ud af drift:

”Skiftende regeringer har forsøgt at få taget landbrug ud af drift med generøse støtteordninger, men det har stort set ikke flyttet noget. Hvis vi skal nå vores klimamål i 2025, er vi simpelthen nødt til at tage skeen i den anden hånd og indse, at landbruget er nødt til at fylde mindre i Danmark. Ellers bliver klimakampen utroligt meget sværere og dyrere at vinde”, siger Pia Olsen Dyhr.

Ud over de 15 pct. af landbrugsarealet, der skal tages helt ud af drift, mener SF, at yderligere 9 pct. af det nuværende landbrugsareal skal omlægges til græs eller økologi. Et centralt virkemiddel er indføringen af en fuld klimaafgift på lavbundsjorde fra 2025:

”Vi kommer kun i mål med omstillingen af landbruget, hvis vi indfører en klimaafgift på lavbundsjordene. Og så skal vi forske meget mere i plantebaserede fødevarer, så vi kan få nedbragt den animalske produktion”, siger Pia Olsen Dyhr. SF vil også gøre mere for at beskytte drikkevandet. Derfor skal der være forbud mod brug af sprøjtegifte og kemikalier på de 200.000 hektar jord, der ligger over det grundvand, der bruges til drikkevandet:

”Vores drikkevand herhjemme er unikt, men det er også hårdt truet. Hvis de kommende generationer også skal kunne drikke et glas rent vand, skal vi beskytte det meget bedre. Kemikalier og sprøjtegifte hører ikke hjemme i vores vand”, siger Pia Olsen Dyhr.